Hospodářské výsledky ke dni 30. 9. 2022

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB meziročně stoupl o 8,6 % na 787,2 miliardy Kč. Růst portfolia byl rychlejší u korporátních úvěrů. I přes pokles nových prodejů pokračoval růst celkového zůstatku objemu úvěrů na bydlení.

4. 11. 2022 7:00

Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB se meziročně snížil o -3,2 % na 1 010,1 miliardy Kč, což bylo ovlivněno tím, jak klienti část svých prostředků přesouvali do podílových fondů, čerpáním finančních rezerv nashromážděných během pandemických restrikcí, a intenzivní konkurencí. Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 5,3 % na 210,0 miliard Kč.

Skupina Komerční banky obsluhovala 2 246 000 zákazníků, což je o 9 000 více než před rokem. Samotná Komerční banka měla 1 651 000 klientů, meziročně o 28 000 více.

Ve srovnání s prvními devíti měsíci loňského roku, které byly ovlivněny pandemickými omezeními, stouply výnosy KB o 28,2 % na 29,0 miliard Kč.

Provozní náklady byly meziročně rostly o 6,4 % na 12,1 miliardy Kč. Kvalita úvěrového portfolia zůstala vysoká. Čistá tvorba opravných položek vzrostla o 71,2 % na 1,2 miliardy Kč, přičemž zvýšení odráží především očekávané dopady vysoké inflace.

Čistý zisk připadající akcionářům vzrostl o 51,1 % na 12,9 miliardy Kč. Daň z příjmů stoupla o 45,5 % na 2,9 miliardy Kč.

Za devět měsíců roku 2022 odvedla Skupina KB do veřejných rozpočtů 2,8 miliardy Kč na daních z příjmů, 1,3 miliardy Kč do regulatorních fondů pro řešení krize a pojištění vkladů, 1,5 miliardy Kč na zdravotní a sociálním pojištění, 1 miliardu Kč na srážkové dani z úroků a dividend, a další významné sumy na ostatních odvodech, jako např. DPH. Zaměstnanci banky pak zaplatili další 0,5 miliardy Kč na daních z příjmů a 0,5 miliardy Kč na zdravotním a sociálním pojištění.

Objem regulatorního kapitálu dosáhl 110,7 miliardy Kč, kapitálová přiměřenost dosáhla 21,1 % a ukazatel jádrového Tier 1 kapitálu 20,5 %.

KB měla 67 358 akcionářů (meziročně více o 9 204), z toho 61 445 byly fyzické osoby z České republiky.

Komerční banka získala hodnocení „AA“ v globálním měření MSCI ESG řízení finančně relevantních ESG rizik a příležitostí společnostmi. Získala také skóre 54 v hodnocení S&P Global Corporate Sustainability Assessment, což KB řadí mezi přední banky na světě, pokud jde o postupy udržitelnosti.

„Komerční banka nadále vykazuje solidní obchodní a finanční výsledky. Rizikový profil úvěrového portfolia je odolný, přestože jsme zaznamenali zhoršující se ukazatele důvěry mezi podniky a spotřebiteli. Komerční banka bude i nadále stát za svými klienty. Prokázali jsme již v COVIDových letech 2020-2021, že umíme dostát příkladné péči o klienty v nelehké době.

Nedávno jsme dosáhli důležitých milníků na naší transformační cestě plánované do roku 2025. Zcela nová infrastruktura digitálního bankovnictví KB funguje s 3 000 klienty z řad zaměstnanců. V nejbližších dnech jsme připraveni přejít na nový systém správy platebních karet. Celý program KB Change 2025 posílí konkurenceschopnost Komerční banky v následujících letech.

Obzvláště mě potěšily vysoké známky, které Komerční banka v poslední době získala v renomovaných globálních hodnoceních řízení v oblasti environmentální, společenské a v oblasti správy společnosti. MSCI ESG i S&P Global CSA měří různé ukazatele udržitelnosti, včetně řídící struktury, transparentnosti výkaznictví a transparentnosti daňové. Tato hodnocení potvrzují důležitou a pozitivní roli, kterou Komerční banka hraje pro stabilitu a rozvoj české ekonomiky a společnosti.” 

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB