Hospodářské výsledky ke dni 31. 12. 2021

10. 2. 2022 7:00

Skupina KB obsluhovala 2 251 000 klientů. Samotná Banka měla 1 625 000 klientů. Počet klientů Komerční Banky s aplikací Mobilní banka stoupl o 102 000 na 1 034 000. Spokojenost zákazníků měřená indexem Net Promoter Score vyrostla na průměřnou hodnotu 39 u občanů, 41 u malých podniků a 45 u korporací.

Rychle probíhá transformace podle plánu KB Change 2025: KB testuje Novou digitální banku, zjednodušuje svůj provoz, angažovanost zaměstnanců dosáhla v roce 2021 na indexu 77 bodů.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB meziročně stoupl o 6,9 % na 738,9 miliardy Kč, rostly jak úvěry v retailovém bankovnictví, tak úvěry korporacím. Objem úvěrů na bydlení poskytnutých Komerční bankou a Modrou pyramidou se zvýšil o 9,5 % na 338,7 miliard Kč, přičemž objem nově poskytnutých úvěrů v roce 2021 oproti předchozímu roku stoupl o 66,3 % na 109,0 miliard Kč.

Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB se meziročně zvýšil o 6,2 %, na 948,6 miliard Kč. Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 7,0 %.

Finanční výsledek za čtvrté čtvrtletí 2021 (oproti 4Q 2020)
Konsolidované výnosy za poslední čtvrtletí 2021 narostly meziročně o 19,1 % na 8,7 miliard Kč, hlavně díky úrokovým a poplatkovým výnosům. Celkové provozní náklady se zvýšily o 5,1 % na 3,7 miliard Kč. Skupina KB nemusela ve čtvrtém čtvrtletí téměř vůbec navyšovat opravné položky na ztráty z úvěrů, díky vysoké kvalitě portfolia aktiv. Čistý zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti se zdvojnásobil na 4,2 miliardy Kč, podobně jako daň z příjmů, která dosáhla 1,0 miliardu Kč.

Finanční výsledek za celý rok 2021 (oproti roku 2020)
Konsolidované výnosy za rok 2021 se zvýšily meziročně o 5,7 % na 31,3 miliardy Kč. K tomuto růstu přispěly všechny druhy výnosů. Celkové provozní náklady mírně vzrostly o 0,7 % na 15,1 miliardu Kč. Čistá tvorba opravných položek (náklady na riziko) dosáhla 0,7 miliardy Kč, meziročně tak byla nižší o -84,0 %. Čistý  zisk připadající akcionářům se zlepšil o 56,0 % na 12,7 miliardy Kč. Daň z příjmu se meziročně zvýšila o 52,5 % na 3,0 miliardy Kč.

Ukazatel kapitálové přiměřenosti dosáhl výše 21,3 %. Míra krytí likvidity (LCR) činila 148 %. Představenstvo navrhuje dividendu ve výši 43,80 Kč na akcii v celkové výši 8,3 miliardy Kč. Představenstvo tento návrh předloží valné hromadě KB, pokud s ním bude souhlasit ČNB, po posouzení auditované účetní závěrky za rok 2021. Další kroky k vrácení přebytečného kapitálu akcionářům KB zváží ve druhé polovině roku 2022 po dokončení pravidelných regulatorních zátěžových testů.

Mezinárodní časopis The Banker jmenoval Komerční banku Bankou roku 2021 v České republice.

„V roce plném výzev dosáhla Komerční banka vynikajících výsledků. Zaznamenali jsme velmi solidní navýšení objemu našich obchodů s klienty, které podpořilo i růst výnosů. Navzdory rychlé inflaci a zvýšení regulatorních odvodů jsme udrželi provozní výdaje stabilní. Rizikový profil úvěrového portfolia zůstává velmi silný, i když je současné prostředí pro mnoho podniků náročné,“ poznamenal Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB.

“Ve druhém pandemickém roce byly tyto úspěchy možné díky úsilí všech pracovníků Skupiny KB, kteří se přitom zároveň intenzivně podíleli na implementaci transformačního plánu KB Change 2025. Rád bych poděkoval všem zaměstnancům, ale i klientům, akcionářům a dalším partnerům za důvěru v Komerční banku” 

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB