• Vše o KB
  • Tiskové zprávy
  • KB pokračuje ve snižování uhlíkové stopy s cílem dosáhnout do roku 2026 uhlíkové neutrality

KB pokračuje ve snižování uhlíkové stopy s cílem dosáhnout do roku 2026 uhlíkové neutrality

Komerční banka plní svůj pětiletý strategický plán v oblasti udržitelnosti, jehož hlavním cílem je dosažení uhlíkové neutrality do roku 2026. Ke konci loňského roku jsme docílili výrazného snížení celkové uhlíkové stopy, a to o 32,5 % v porovnání s počátečním rokem 2019.

28. 4. 2022 10:00

„Zaměřili jsme se na aktivity, u kterých víme, že mají velký podíl na vytváření emisí skleníkových plynů. Jedná se tedy především o spotřebu elektrické energie, dopravu zaměstnanců do práce či investic banky do dalšího rozvoje, jako je třeba modernizace poboček. Mezi další sledované aktivity patří vytápění nebo služební cesty. V budoucnosti budeme okruh našich aktivit nadále přezkoumávat a snižovat emise v dalších oblastech naší činnosti“

Jitka Haubová, členka představenstva a provozní ředitelka KB

Procentuální vyjádření za rok 2021 můžeme prezentovat jako celkovou CO2 stopu. Ta činí 23 902 781 kg CO2e, respektive 14,7 kg CO2e na jednoho klienta. V roce 2021 došlo ke snížení v téměř všech 18 zdrojích emisí, které banka vykazuje. Můžeme tak sledovat jasný trend snižování emisí skleníkových plynů vlastního provozu.

Ve spotřebě elektrické energie byla uhlíková stopa ve srovnání s rokem 2019 snížena celkem o 28 %. Částečně tomuto pomohl v roce 2021 nákup 10 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů, a také důsledný energetický management a snížení počtu budov.

Velkého snížení emisí bylo dosaženo u dopravy služebními automobily, celkem o 28,7 %.  A v souvislosti s tím i snížení spotřeby pohonných hmot o 148 549 litrů benzínu a nafty oproti roku 2020. Dařilo se nám i v oblasti odpadů, a to snížit celkový objem skládkovaného odpadu o 24 %.

„Jsme rozhodnuti v nastaveném trendu pokračovat a pevně věříme v naplnění naší udržitelné strategie pro rok 2026. V tomto přesvědčení nás povzbudilo získání prestižní certifikace v předchozích letech, ” doplňuje Jitka Haubová.

Podrobné informace o naší uhlíkové stopě transparentně zveřejňujeme na naší webové stránce: https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/podnikame-udrzitelne/environmentalni-udrzitelnost

Emise 2019 2020 2021
Celkové emise 35 388 682 kg CO2 ekv. 25 049 037,6 kg CO2 ekv. 23 902 781,4 kg CO2 ekv.
Počet klientů 1664000 1653000 1625331
Emise na 1 klienta 21,3 kg CO2 ekv. 15,2 kg CO2 ekv. 14,7 kg CO2 ekv.