Výsledky, na
které jsme hrdí

1,6 milionů klientů v ČR
Jsme součástí mezinárodní skupiny Société
Générale.

Komerční banka, a.s.
 • Jsme mateřskou společností Skupiny KB (dále také „Skupina“) a součástí mezinárodní skupiny Société Générale
 • Jsme přední bankovní instituce v České republice, střední i východní Evropě
 • Nabízíme služby retailovéhopodnikového a investičního bankovnictví
 • Máme širokou síť poboček, přímé bankovnictví a vlastní distribuční síť

Skupina Komerční banky nabízí další specializované služby:

 • Penzijní připojištění
 • Stavební spoření
 • Faktoring
 • Spotřebitelské úvěry
 • Pojištění

Obsluhujeme korporátní klientelu na obchodních centrech segmentu Corporate (společnosti s obratem 60 - 1 500 mil. Kč) a divizemi segmentu Top Corporations v Praze, Brně a Bratislavě (společnosti s obratem nad 1 500 mil. Kč).

Finanční skupina KB

Držíme nadpoloviční podíl u svých dceřiných společností a 49% podíl u přidružené společnosti, Komerční pojišťovny, a.s. Podílíme se na základním kapitálu 20 % ve společnosti Czech Banking Credit Bureau, a.s.

11
dceřiných společností

1
přidružená společnost

PŘEHLED DCEŘINÝCH A PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ SKUPINY KOMERČNÍ BANKY

KB a Skupina KB v roce 2018

Komerční banka spustila nový způsob přihlašování do internetového bankovnictví pomocí zabezpečené aplikace v chytrém telefonu – tzv. KB Klíč. Zákazníci tak mohou nahradit bezpečnostní certifikát internetového bankovnictví aplikací v chytrém telefonu, a získat tak přístup ke svému účtu z jakéhokoliv zařízení.

 

Klienti Komerční banky, kteří mají účty u České spořitelny nebo Air Bank, si mohou tyto účty propojit jak s internetovým bankovnictvím MojeBanka, tak i s Mobilní bankou KB.

 

KB zpracovává příkazy k úhradě nově v režimu 24/7. Převody mezi účty v KB jsou realizovány v řádu vteřin.

KB a Skupina KB v roce 2017

Komerční banka znovu dosáhla na prestižní ocenění společnosti Fincentrum Banka roku 2017 Dále obsadila 2. místo v kategorii Nejdůvěryhodnější banka roku a 3. místo v kategorii Privátní banka roku.

 

KB představila novou řadu balíčků běžných účtů, které odpovídají lišícím se požadavkům klientů. Nabídka obsahuje tři typy účtů: MůjÚčet, MůjÚčet Plus a MůjÚčet Gold.

 

Komerční banka spustila rychlé a jednoduché platby mobilním telefonem prostřednictvím služby Android Pay od společnosti Google. Android Pay mohou občané aktivovat přímo v Mobilní bance a podniky v Mobilní bance Business. Tím je mobilní telefon připraven k bezkontaktnímu placení v ČR i zahraničí.

KB a Skupina KB v roce 2015

1,6 mil.
klientů

Více než 80 % klientů využívalo alespoň 1 kanál přímého bankovnictví, jako je internet, telefonní nebo mobilní bankovnictví.

772
bankomatů

399
poboček

V rámci pobočkové sítě jsme provozovali

 • 10 korporátních divizí pro střední podniky a municipality
 • 4 divize pro velké podniky

Korporátní klienty jsme obsluhovali i ve Slovenské republice.

Modrá pyramida měla 519 tisíc zákazníků. Penzijní připojištění u KB Penzijní společnosti využívalo 545 tisíc občanů.

Služeb společnosti spotřebitelského financování ESSOX využívalo 219 tisíc aktivních klientů.

Průměrný počet zaměstnanců Skupiny KB byl 8 421.

KB na Slovensku
 • Obsluhujeme klienty pod názvem „Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky“.
 • Orientujeme se na velké a střední firmy s obratem od 40 milionů EUR
 • Nabízíme standardní služby:
  • Cash Management
  • Elektronické bankovnictví
  • Platební karty
  • Financování
  • Produkty investičního bankovnictví
  • Trade Finance, kde zaujímáme vedoucí pozici v ČR

Naše pozice na Slovensku je silnější, díky know-how mateřské KB a synergii v rámci skupiny KB i SG.

Pobočka KB ve Slovenské republice nenabízí hotovostní operace.

Pro více informací se podívejte na www.koba.sk

Skupina Société Générale

Od října 2001 jsme součástí mezinárodního retailového bankovnictví skupiny Société Générale. 

Jedna z největších evropských finančních skupin, která působí v 76 zemích.
154 000
zaměstnanců

Nabízí služby ve 3 oblastech:

 • Retailové bankovnictví ve Francii, s pobočkovou sítí Société Générale, Crédit du Nord a Boursorama
  Nabízí finanční služby s vedoucí pozicí v oblasti digitálních inovací.
 • Mezinárodní retailové bankovnictví, finanční služby a pojištění
  Působí na rozvíjejících se trzích, vytvářející významné specializované obchody.
 • Podnikové a investiční bankovnictví, privátní bankovnictví, správa aktiv a služby s cennými papíry
  Nabízí uznávanou odbornost, špičkové mezinárodní hodnocení a integrovaná řešení.

Je součástí hlavních indexů společensky odpovědného investování: Dow Jones, Sustainability Index (evropský), FSTE4Good (celosvětový a evropský), Euronext Vigeo (celosvětový, evropský, pro eurozónu a francouzský) a pěti ze STOXX ESG Leaders indexů.

32 mil.
klientů

150 let
na trhu

SKUPINA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE

Finanční skupina KB


Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.100 %


KB Penzijní společnost, a.s.100 %


SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. - 50,1 %


ESSOX s.r.o. - 50,93 %


Factoring KB, a.s. - 100 %


Komerční pojišťovna a.s. - 49 %

Protos, uzavřený investiční fond, a.s. 83,65 %

KB Real Estate 100 %

VN 42, s.r.o. - 100 %

Bastion European Investments S.A. - 99,98 %

STD2, s.r.o. - 100 %

KB SmartSolutions, s.r.o. - 100 %

Ostatní účasti

Czech Banking Credit Bureau, a.s - 20 %​

Cataps, s.r.o. - 1 %

Společnosti skupiny SG v ČR a na Slovensku
Společnosti spolupracující se skupinou KB a SG

Základní finanční údaje

Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS)

Konsolidované údaje (mil. Kč) 2016 2015 2014
Finanční výsledky      
Celkové provozní výsledky 31 750 31 044 30 677
z toho: čisté úrokové výnosy 21 067 21 357 21 423
z toho: čisté poplatky a provize 6 683 6 968 6 752
Provozní náklady celkem -14 026 -14 352 -13 065
Čistý zisk náležející akcionářům 13 688 12 758 12 954
Rozvaha      
Bilanční suma 922 737 891 556 953 261
Úvěry klientům (čisté) 580 198 532 617 494 706
Vklady klientů 699 377 656 287 701 867
Vlastní kapitál celkem 105 401 106 229 109 494
Poměrové ukazatele (%) (2)      
Rentability průměrného kapitálu (ROAE) (3) 13,42 % 12,22 % 12,95 %
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) (4) 1,51 % 1,38 % 1,43 %
Kapitálová přiměřenost (5) 16,18 % 16,34 % 16,42 %
Čistá úroková marže 2,53 % 2,60 % n.a.
Poměr provozních nákladů k provozním výnosům 44,18 % 46,23 % 42,59 %

 

1) Srovnatelné údaje za rok 2015 byly upraveny v souladu s vykazováním běžného účetního období
2) Podle metodiky KB
3) Čistý zisk náležející akcionářům / průměrný vlastní kapitál bez menšinových podílů
4) Čistý zisk náležející akcionářům / průměrná aktiva
5) Podle metodiky Basilej III