Výsledky, na
které jsme hrdí

1,6 milionů klientů v ČR
Jsme součástí mezinárodní skupiny Société
Générale

Komerční banka, a.s.

 • Jsme mateřskou společností Skupiny KB (dále také „Skupina“) a součástí mezinárodní skupiny Société Générale
 • Jsme přední bankovní instituce v České republice, střední i východní Evropě
 • Nabízíme služby retailovéhopodnikového a investičního bankovnictví
 • Máme širokou síť poboček, přímé bankovnictví a vlastní distribuční síť

Skupina Komerční banky nabízí další specializované služby:

 • Penzijní připojištění
 • Stavební spoření
 • Faktoring
 • Spotřebitelské úvěry
 • Pojištění

Obsluhujeme korporátní klientelu na obchodních centrech segmentu Corporate (společnosti s obratem 60 - 1 500 mil. Kč) a divizemi segmentu Top Corporations v Praze, Brně a Bratislavě (společnosti s obratem nad 1 500 mil. Kč).

Finanční skupina KB

Držíme nadpoloviční podíl u svých dceřiných společností a 49 % podíl u přidružené společnosti, Komerční pojišťovny, a.s. Podílíme se na základním kapitálu 33 % ve společnosti Bankovní identita, a.s. a 20 % ve společnosti Czech Banking Credit Bureau, a.s

11
dceřiných společností

1
přidružená společnost

PŘEHLED DCEŘINÝCH A PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ SKUPINY KOMERČNÍ BANKY

organigram Komerční banky

KB a Skupina KB v roce 2018

1,67 mil.
klientů

776
bankomatů

365
poboček

Komerční banka spustila nový způsob přihlašování do internetového bankovnictví pomocí zabezpečené aplikace v chytrém telefonu – tzv. KB Klíč. Zákazníci tak mohou nahradit bezpečnostní certifikát internetového bankovnictví aplikací v chytrém telefonu, a získat tak přístup ke svému účtu z jakéhokoliv zařízení.

Klienti Komerční banky, kteří mají účty u České spořitelny nebo Air Bank, si mohou tyto účty propojit jak s internetovým bankovnictvím MojeBanka, tak i s Mobilní bankou KB.

KB zpracovává příkazy k úhradě nově v režimu 24/7. Převody mezi účty v KB jsou realizovány v řádu vteřin.

KB a Skupina KB v roce 2017

Komerční banka znovu dosáhla na prestižní ocenění společnosti Fincentrum Banka roku 2017 Dále obsadila 2. místo v kategorii Nejdůvěryhodnější banka roku a 3. místo v kategorii Privátní banka roku.

KB představila novou řadu balíčků běžných účtů, které odpovídají lišícím se požadavkům klientů. Nabídka obsahuje tři typy účtů: MůjÚčet, MůjÚčet Plus a MůjÚčet Gold.

Komerční banka spustila rychlé a jednoduché platby mobilním telefonem prostřednictvím služby Android Pay od společnosti Google. Android Pay mohou občané aktivovat přímo v Mobilní bance a podniky v Mobilní bance Business. Tím je mobilní telefon připraven k bezkontaktnímu placení v ČR i zahraničí.

KB a Skupina KB v roce 2015

1,6 mil.
klientů

Více než 80 % klientů využívalo alespoň 1 kanál přímého bankovnictví, jako je internet, telefonní nebo mobilní bankovnictví.

772
bankomatů

399
poboček

V rámci pobočkové sítě jsme provozovali

 • 10 korporátních divizí pro střední podniky a municipality
 • 4 divize pro velké podniky

Korporátní klienty jsme obsluhovali i ve Slovenské republice.

Modrá pyramida měla 519 tisíc zákazníků. Penzijní připojištění u KB Penzijní společnosti využívalo 545 tisíc občanů.

Služeb společnosti spotřebitelského financování ESSOX využívalo 219 tisíc aktivních klientů.

Průměrný počet zaměstnanců Skupiny KB byl 8 421.

KB na Slovensku

 • Obsluhujeme klienty pod názvem „Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky“.
 • Orientujeme se na velké a střední firmy s obratem od 40 milionů EUR
 • Nabízíme standardní služby:
  • Cash Management
  • Elektronické bankovnictví
  • Platební karty
  • Financování
  • Produkty investičního bankovnictví
  • Trade Finance, kde zaujímáme vedoucí pozici v ČR

Naše pozice na Slovensku je silnější, díky know-how mateřské KB a synergii v rámci skupiny KB i SG.

Pobočka KB ve Slovenské republice nenabízí hotovostní operace.

Pro více informací se podívejte na www.koba.sk

Skupina Société Générale

Komerční banka je důležitou součástí mezinárodního retailového bankovnictví skupiny Société Générale od října 2001. Na základě diverzifikovaného univerzálního bankovního modelu kombinuje skupina SG finanční solidnost se strategií udržitelného růstu ale taktéž s pozitivními referencemi na bankovnictví založené na vztazích, které je trzích uznávané, blízkostí ke klientům, zaměřením se na kvalitu a odhodláním svých týmů.

Société Générale hraje v ekonomice zásadní roli již více než 150 let. S asi 149 000 zaměstnanci, se sídlem v 67 zemích, skupina denně obsluhuje 31 milionů klientů po celém světě. Týmy Société Générale nabízejí poradenství a služby individuálním, firemním a institucionálním zákazníkům ve třech hlavních oblastech podnikání:

 • Retailové bankovnictví ve Francii, s pobočkovou sítí Société Générale, Crédit du Nord a Boursorama nabízející vyčerpávající nabídku mulitikanálových finančních služeb s vedoucí pozicí v oblasti digitálních inovací.
 • Mezinárodní retailové bankovnictví, finanční služby a pojištění s působností na rozvíjejících se trzích a vytvářející významné specializované obchody.
 • Podnikové a investiční bankovnictví, privátní bankovnictví, správa aktiv a služby spojené s cennými papíry se mohou opřít o uznávanou expertizu, špičkové mezinárodní hodnocení a integrovaná řešení.

Je součástí hlavních indexů společensky odpovědného investování: Dow Jones Sustainability Index (evropský), FSTE4Good (celosvětový a evropský), Euronext Vigeo (celosvětový, evropský, pro eurozónu i Francii) a pěti indexů z rodiny STOXX ESG Leaders.

SKUPINA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE

Finanční skupina KB


Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.100 %


KB Penzijní společnost, a.s.100 %


SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. - 50,1 %


ESSOX s.r.o. - 50,93 %


Factoring KB, a.s. - 100 %


Komerční pojišťovna a.s. - 49 %

Protos, uzavřený investiční fond, a.s. 83,65 %

KB Real Estate 100 %

VN 42, s.r.o. - 100 %

Bastion European Investments S.A. - 99,98 %

STD2, s.r.o. - 100 %

KB SmartSolutions, s.r.o. - 100 %

Ostatní účasti

Bankovní identita, a.s. - 33 %

Czech Banking Credit Bureau, a.s - 20 %​

Worldline Czech Republic, s.r.o. - 1 %

Společnosti skupiny SG v ČR a na Slovensku

Společnosti spolupracující se skupinou KB a SG

Základní finanční údaje

Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS)

Konsolidované údaje (mil. Kč) 2019 2018
Finanční výsledky    
Celkové provozní výsledky 32 573 32 203
z toho: čisté úrokové výnosy 23 591 22 509
z toho: čisté poplatky a provize 5 983 6 220
Provozní náklady celkem -14 932 -14 635
Čistý zisk náležející akcionářům 14 901 14 846
Rozvaha             
Bilanční suma 1 077 334 1 059 932
Úvěry klientům (čisté) 647 259 624 954
Vklady klientů  821 507 812 451
Vlastní kapitál celkem 105 504 99 931
Poměrové ukazatele (%)1    
Rentability průměrného kapitálu (ROAE)2      14,50 % 15,28 %
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)3      1,39 % 1,44 %
Kapitálová přiměřenost 19,72 % 18,48 %
Čistá úroková marže 2,35 % 2,33 %
Poměr provozních nákladů k provozním výnosům 45,84 % 45,45 %

 

Nekonsolidované údaje     2019 2018
Ostatní údaje        
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců     7 210 7 458
Počet obchodních míst     343 365
Počet klientů (tisíce) 1 664 1 668
Počet bankomatů     796 776

 

1 Podle metodiky Komerční banky.

2 Čistý zisk náležející akcionářům / průměrný vlastní kapitál bez menšinových podílů

3 Čistý zisk náležející akcionářům / průměrná aktiva

4 Podle metodiky Basel III