Výsledky, na
které jsme hrdí

1,6 milionů klientů v ČR
Jsme součástí mezinárodní skupiny Société
Générale

Komerční banka, a.s.

 • Jsme mateřskou společností Skupiny KB (dále také „Skupina“) a součástí mezinárodní skupiny Société Générale
 • Jsme přední bankovní instituce v České republice, střední i východní Evropě
 • Nabízíme služby retailovéhopodnikového a investičního bankovnictví
 • Máme širokou síť poboček, přímé bankovnictví a vlastní distribuční síť

Skupina Komerční banky nabízí další specializované služby:

 • Penzijní připojištění
 • Stavební spoření
 • Faktoring
 • Spotřebitelské úvěry
 • Pojištění

Obsluhujeme korporátní klientelu na obchodních centrech segmentu Corporate (společnosti s obratem 60 - 1 500 mil. Kč) a divizemi segmentu Top Corporations v Praze, Brně a Bratislavě (společnosti s obratem nad 1 500 mil. Kč).

Finanční skupina KB

Držíme nadpoloviční podíl u svých dceřiných společností a 49% podíl u přidružené společnosti, Komerční pojišťovny, a.s. Podílíme se na základním kapitálu 20 % ve společnosti Czech Banking Credit Bureau, a.s.

11
dceřiných společností

1
přidružená společnost

PŘEHLED DCEŘINÝCH A PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ SKUPINY KOMERČNÍ BANKY

KB a Skupina KB v roce 2018

1,67 mil.
klientů

776
bankomatů

365
poboček

Komerční banka spustila nový způsob přihlašování do internetového bankovnictví pomocí zabezpečené aplikace v chytrém telefonu – tzv. KB Klíč. Zákazníci tak mohou nahradit bezpečnostní certifikát internetového bankovnictví aplikací v chytrém telefonu, a získat tak přístup ke svému účtu z jakéhokoliv zařízení.

Klienti Komerční banky, kteří mají účty u České spořitelny nebo Air Bank, si mohou tyto účty propojit jak s internetovým bankovnictvím MojeBanka, tak i s Mobilní bankou KB.

KB zpracovává příkazy k úhradě nově v režimu 24/7. Převody mezi účty v KB jsou realizovány v řádu vteřin.

KB a Skupina KB v roce 2017

Komerční banka znovu dosáhla na prestižní ocenění společnosti Fincentrum Banka roku 2017 Dále obsadila 2. místo v kategorii Nejdůvěryhodnější banka roku a 3. místo v kategorii Privátní banka roku.

KB představila novou řadu balíčků běžných účtů, které odpovídají lišícím se požadavkům klientů. Nabídka obsahuje tři typy účtů: MůjÚčet, MůjÚčet Plus a MůjÚčet Gold.

Komerční banka spustila rychlé a jednoduché platby mobilním telefonem prostřednictvím služby Android Pay od společnosti Google. Android Pay mohou občané aktivovat přímo v Mobilní bance a podniky v Mobilní bance Business. Tím je mobilní telefon připraven k bezkontaktnímu placení v ČR i zahraničí.

KB a Skupina KB v roce 2015

1,6 mil.
klientů

Více než 80 % klientů využívalo alespoň 1 kanál přímého bankovnictví, jako je internet, telefonní nebo mobilní bankovnictví.

772
bankomatů

399
poboček

V rámci pobočkové sítě jsme provozovali

 • 10 korporátních divizí pro střední podniky a municipality
 • 4 divize pro velké podniky

Korporátní klienty jsme obsluhovali i ve Slovenské republice.

Modrá pyramida měla 519 tisíc zákazníků. Penzijní připojištění u KB Penzijní společnosti využívalo 545 tisíc občanů.

Služeb společnosti spotřebitelského financování ESSOX využívalo 219 tisíc aktivních klientů.

Průměrný počet zaměstnanců Skupiny KB byl 8 421.

KB na Slovensku

 • Obsluhujeme klienty pod názvem „Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky“.
 • Orientujeme se na velké a střední firmy s obratem od 40 milionů EUR
 • Nabízíme standardní služby:
  • Cash Management
  • Elektronické bankovnictví
  • Platební karty
  • Financování
  • Produkty investičního bankovnictví
  • Trade Finance, kde zaujímáme vedoucí pozici v ČR

Naše pozice na Slovensku je silnější, díky know-how mateřské KB a synergii v rámci skupiny KB i SG.

Pobočka KB ve Slovenské republice nenabízí hotovostní operace.

Pro více informací se podívejte na www.koba.sk

Skupina Société Générale

Od října 2001 jsme součástí mezinárodního retailového bankovnictví skupiny Société Générale. 

Jedna z největších evropských finančních skupin, která působí v 76 zemích.
154 000
zaměstnanců

Nabízí služby ve 3 oblastech:

 • Retailové bankovnictví ve Francii, s pobočkovou sítí Société Générale, Crédit du Nord a Boursorama
  Nabízí finanční služby s vedoucí pozicí v oblasti digitálních inovací.
 • Mezinárodní retailové bankovnictví, finanční služby a pojištění
  Působí na rozvíjejících se trzích, vytvářející významné specializované obchody.
 • Podnikové a investiční bankovnictví, privátní bankovnictví, správa aktiv a služby s cennými papíry
  Nabízí uznávanou odbornost, špičkové mezinárodní hodnocení a integrovaná řešení.

Je součástí hlavních indexů společensky odpovědného investování: Dow Jones, Sustainability Index (evropský), FSTE4Good (celosvětový a evropský), Euronext Vigeo (celosvětový, evropský, pro eurozónu a francouzský) a pěti ze STOXX ESG Leaders indexů.

32 mil.
klientů

150 let
na trhu

SKUPINA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE

Finanční skupina KB


Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.100 %


KB Penzijní společnost, a.s.100 %


SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. - 50,1 %


ESSOX s.r.o. - 50,93 %


Factoring KB, a.s. - 100 %


Komerční pojišťovna a.s. - 49 %

Protos, uzavřený investiční fond, a.s. 83,65 %

KB Real Estate 100 %

VN 42, s.r.o. - 100 %

Bastion European Investments S.A. - 99,98 %

STD2, s.r.o. - 100 %

KB SmartSolutions, s.r.o. - 100 %

Ostatní účasti

Bankovní identita, a.s. - 33 %

Czech Banking Credit Bureau, a.s - 20 %​

Worldline Czech Republic, s.r.o. - 1 %

Společnosti skupiny SG v ČR a na Slovensku

Společnosti spolupracující se skupinou KB a SG

Základní finanční údaje

Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS)

Konsolidované údaje (mil. Kč) 2019 2018
Finanční výsledky    
Celkové provozní výsledky 32 573 32 203
z toho: čisté úrokové výnosy 23 591 22 509
z toho: čisté poplatky a provize 5 983 6 220
Provozní náklady celkem -14 932 -14 635
Čistý zisk náležející akcionářům 14 901 14 846
Rozvaha             
Bilanční suma 1 077 334 1 059 932
Úvěry klientům (čisté) 647 259 624 954
Vklady klientů  821 507 812 451
Vlastní kapitál celkem 105 504 99 931
Poměrové ukazatele (%)1    
Rentability průměrného kapitálu (ROAE)2      14,50 % 15,28 %
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)3      1,39 % 1,44 %
Kapitálová přiměřenost 19,72 % 18,48 %
Čistá úroková marže 2,35 % 2,33 %
Poměr provozních nákladů k provozním výnosům 45,84 % 45,45 %

 

Nekonsolidované údaje     2019 2018
Ostatní údaje        
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců     7 210 7 458
Počet obchodních míst     343 365
Počet klientů (tisíce) 1 664 1 668
Počet bankomatů     796 776

 

1 Podle metodiky Komerční banky.

2 Čistý zisk náležející akcionářům / průměrný vlastní kapitál bez menšinových podílů

3 Čistý zisk náležející akcionářům / průměrná aktiva

4 Podle metodiky Basel III