Seznamte se

Vedení, které nás posouvá dál
6 členů představenstva a 10 ředitelů

Představenstvo

Výkonní ředitelé

Hana Kovářová

Výkonná ředitelka, Brand Strategy a Komunikace

Jiří Šperl

Výkonný ředitel pro Strategii a finance

Ctirad Lolek

Výkonný ředitel pro Lidské zdroje

Tomáš Hochmeister

Výkonný ředitel pro Investiční bankovnictví

Lenka Landa Schejbalová

Výkonná ředitelka pro Interní audit

Jana Švábenská

Výkonná ředitelka pro Transakční a platební služby

Marek Vosátka

Výkonný ředitel pro Retailové bankovnictví

Radka Turková

Výkonná ředitelka, Korporátní a municipální bankovnictví

Radek Trachta

Výkonný ředitel, Globální bankovnictví

Katarína Kurucová

Výkonná ředitelka pro Slovensko

Členové dozorčí rady

Výbory Dozorčí rady

Výbor pro rizika

Výbor pro jmenování

Výbor pro odměňování

Výbor pro audit