Lidé v KB

Seznamte se

Vedení, které nás posouvá dál

6 členů představenstva a 14 ředitelů

Představenstvo

NodeAlias

Jan Juchelka

Předseda představenstva a generální ředitel

Více informací

Jan Juchelka

Absolvent Slezské Univerzity v Opavě. Od roku 1995 působil ve Fondu národního majetku České republiky, v letech 2002 až 2005 byl předsedou výkonného výboru. V letech 1999 až 2006 byl členem dozorčí rady Komerční banky. Do Komerční banky nastoupil v roce 2006, nejprve na pozici ředitele pražské Obchodní divize korporátního bankovnictví a následně v tomtéž roce na pozici člena představenstva zodpovědného za řízení úseků Top Corporations a Investičního bankovnictví. Od roku 2012 pracoval v centrále Société Générale v oblasti Korporátního a Investičního bankovnictví, kde působil na pozici Managing Director, Head of Coverage se zodpovědností za korporátní klientelu v regionu střední a východní Evropy, Středního východu a Afriky. Současně působil jako Senior Banker pro oblast střední a východní Evropy. Představenstvo KB zvolilo s účinností od 3. srpna 2017 pana Jana Juchelku předsedou představenstva a generálním ředitelem Komerční banky.

NodeAlias

Vladimír Jeřábek

Člen představenstva a vrchní ředitel, Distribuce – Retail a Corporate

Více informací

Vladimír Jeřábek

Absolvent Vysokého technického učení v Brně a Nottingham Trent University. Zastával funkci ekonomického ředitele a člena představenstva v řadě bankovních institucí a v podniku Zetor, a.s. – výrobce zemědělské techniky. Po příchodu do Komerční banky v roce 1998 byl pan Vladimír Jeřábek ředitelem oblastní pobočky Brno, následně Region Brno a posléze byl zodpovědný za distribuční kanály v rámci celé Komerční banky. V únoru 2007 byl jmenován do funkce výkonného ředitele Distribuční sítě Komerční banky. Zodpovídá za distribuční síť Komerční banky pro segment retailového a podnikového bankovnictví, a to včetně alternativních distribučních kanálů, jako jsou internetové bankovnictví a nebankovní distribuční kanály. S účinností od 1. června 2008 dozorčí rada zvolila pana Vladimíra Jeřábka členem představenstva Komerční banky zodpovědného za řízení úseku Distribuce. Pan Vladimír Jeřábek je dále členem dozorčích rad KB Penzijní společnosti a Modré pyramidy.

NodeAlias

Jan Pokorný

Člen představenstva Top Corporations

Více informací

Jan Pokorný

Absolventem ČVUT v Praze, Fakulty strojního inženýrství a postgraduálního studia na Vysoké škole ekonomické v Praze obor Ekonomie a Management. Ve skupině Komerční banky pracuje už od roku 1991. Věnoval se oblasti kapitálových trhů a poté působil v londýnském zastoupení KB, kde se zaměřil na investiční bankovnictví. Po svém návratu do ČR zastával pozici místopředsedy představenstva Investiční kapitálové společnosti Komerční banky. V letech 2003 až 2005 působil jako výkonný ředitel distribuční sítě, mezi lety 2006 a 2009 vykonával funkci First Vice Prezident pro střední a východní Evropu v SG Private Banking SA ve Švýcarsku. V roce 2010 byl jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. K 1. srpnu 2015 byl jmenován výkonným ředitelem pro Strukturované financování Komerční banky. S účinností od 2. 8. 2016 byl dozorčí radou zvolen členem představenstva Komerční banky zodpovědným za úseky Strukturované financování, Investiční bankovníctví a Top Corporations.

NodeAlias

Peter Palečka

Člen představenstva a vrchní ředitel, Corporate Secretariat

Více informací

Peter Palečka

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Bratislavě. Od roku 1982 do roku 1988 pracoval v organizacích zahraničního obchodu. Od roku 1989 do roku 1992 pracoval na Federálním ministerstvu zahraničního obchodu ČSFR. V letech 1992 až 1994 působil jako stálý představitel ČSFR (později ČR) při GATT, od roku 1995 do roku 1998 působil jako stálý představitel ČR při Světové obchodní organizaci. Od roku 1998 pracuje v Komerční bance, nejprve jako ředitel úseku Strategie. V říjnu 1999 byl zvolen členem a v dubnu 2000 místopředsedou představenstva Komerční banky. Opětovně byl členem a místopředsedou představenstva zvolen 5. října 2001. V současné době je členem představenstva zodpovědným za řízení úseku Sekretariát společnosti. Pan Peter Palečka je dále místopředsedou dozorčí rady a předsedou Výboru pro audit Modré pyramidy.

NodeAlias

Libor Löfler

Člen představenstva a vrchní ředitel, Správní ředitel

Více informací

Libor Löfler

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, po celou svou profesní kariéru pracuje v bankovnictví. Mimo jiné působil ve Státní bance československé, v Investiční bance a v Konsolidační bance, a to v oblasti IT projektů a poté finančního řízení. V letech 1998 a 1999 zastával pozici generálního ředitele Konsolidační banky. Od roku 1999 začal pracovat pro Komerční banku v oblasti financí a řízení finanční Skupiny. V letech 2002 až 2006 působil jako ředitel Finančního managementu. Mezi lety 2006 až 2010 zastával pozici místopředsedy představenstva Modré pyramidy s odpovědností za schvalování úvěrů, IT a projekty. Poté od roku 2010 zastával pozici zástupce výkonného ředitele pro Strategii a finance Komerční banky a od roku 2012 vedl tento úsek z pozice výkonného ředitele. S účinností od 1. dubna 2015 byl dozorčí radou zvolen členem představenstva Komerční banky, zodpovědným za vedení úseků Strategie a finance, Transakční a platební služby, Služby investičního bankovnictví, Podpůrné služby, Informační technologie, Organizace a řízení změn a Řízení informací. Pan Libor Löfler je rovněž členem dozorčích rad společností Modrá pyramida, ESSOX a Komerční pojišťovna.

NodeAlias

Didier Colin

Člen představenstva a vrchní ředitel, Řízení rizik

Více informací

Didier Colin

Absolventem pařížské Dauphine University. Kromě toho získal titul MBA na City University of New York. Má za sebou dlouholetou kariéru ve Skupině Société Générale trvající již od roku 1990. Své působení ve Skupině Didier zahájil jako uvěrový analytik a poté pracoval sedm let jako inspektor auditu. V roce 2000 byl jmenován do funkce Deputy Country Manager a následně Country Manager pro Kanadu. Z této pozice přešel v roce 2004 do Komerční banky jako člen představenstva zodpovědný za Řízení rizik. V roce 2011 se stal ředitelem pro region Evropy v divizi International Retail Banking, kde dohlížel na retailové činnosti Société Générale v zemích střední a východní Evropy. Od roku 2013 působil jako náměstek generálního ředitele společnosti BRD Rumunsko zodpovědný za řízení rizik.

Výkonní ředitelé

Jiří Šperl

Výkonný ředitel pro Strategii a finance

Pavel Jirák

Výkonný ředitel pro Lidské zdroje

František Hrnčíř

Výkonný ředitel pro Podpůrné služby

Slawomir Komonski

Výkonný ředitel pro Investiční bankovnictví

Karel Beran

Výkonný ředitel pro Organizaci a řízení změn

Antonín Prell

Výkonný ředitel pro Informační technologii

Sylva Floríková

Výkonná ředitelka pro Interní audit

Patrice Begue

Výkonný ředitel pro Marketing a Komunikaci

Jana Švábenská

Výkonná ředitelka pro Transakční a platební služby

Yann Dumontheil

Výkonný ředitel pro Retailové bankovnictví

Jitka Haubová

Výkonná ředitelka pro Korporátní bankovnictví

Radek Trachta

Výkonný ředitel, Top Corporations

Petr Novák

Výkonný ředitel, Informační management

Fabien Simon

Výkonný ředitel pro Strukturované financování

Členové dozorčí rady

Jean-Luc André Joseph Parer

předseda dozorčí rady

Více informací

Datum narození: 16. dubna 1954

75014 Paříž, 18 Place Denfert Rochereau, Francouzská republika

Vznik funkce: 1. května 2013
Vznik členství: 25. dubna 2013
Znovu zvolen od: 2. května 2017

Giovanni Luca Soma

místopředseda dozorčí rady

Více informací

Datum narození: 21. srpna 1960

75008 Paříž, 104 Rue du Faubourg Saint Honoré, Francouzská republika

Vznik funkce: 1. května 2013
Vznik členství: 1. května 2013
Znovu zvolen od: 2. května 2017

Sylvie Remond

členka dozorčí rady

Více informací

Datum narození: 20. července 1963

Le Vesinet, 11 rue Henri Cloppet, Francouzská republika

Vznik členství: 23. dubna 2015

Ing. Bořivoj Kačena

člen dozorčí rady

Více informací

Datum narození: 24. února 1943

Vavákova 1486/4A, 148 00 Praha 4

Vznik členství: 30. dubna 2012

Laurent Goutard

člen dozorčí rady

Více informací

Datum narození: 13. května 1961

78100 Saint Germain en Laye, Ter rue de Tourville, Francouzská republika

Vznik členství: 1. května 2013
Znovu zvolen od: 2. května 2017

Petr Laube

člen dozorčí rady

Více informací

Datum narození: 8. července 1949

Kvapilova 958/9, Košíře, 150 00 Praha 5

Vznik členství: 1. května 2013
Znovu zvolen od: 2. května 2017

Miroslava Šmídová

členka dozorčí rady

Více informací

Datum narození: 6. května 1965

Žižkova 55, 320 15 Plzeň-město

Vznik členství: 2. června 2017

Pavel Jelínek

člen dozorčí rady

Více informací

Datum narození: 18. května 1971

Čs. partyzánů 8, Chrudim IV, 537 01 Chrudim

Vznik členství: 1. června 2013
Znovu zvolen od: 2. června 2017

Petr Dvořák

člen dozorčí rady

Více informací

Datum narození: 31. října 1960

U Gabrielky 569, 164 00 Praha 6

Vznik členství: 2. června 2017

Výbory Dozorčí rady

Výbor pro rizika

Petr Laube

Člen výboru

Více informací

Vznik členství: 25. září 2014
Zvolení předsedou: 27. listopadu. 2014

Jean-Luc Parer

Člen výboru

Více informací
Vznik členství: 25. září 2014

Giovanni Luca Soma

Člen výboru

Více informací
Vznik členství: 25. září 2014

Výbor pro jmenování

Jean-Luc Parer

Člen výboru

Více informací

Vznik členství: 25. září 2014
Zvolení předsedou: 27. listopadu 2014

Giovanni Luca Soma

Člen výboru

Více informací
Vznik členství: 25. září 2014

Bořivoj Kačena

Člen výboru

Více informací
Vznik členství: 25. září 2014

Výbor pro odměňování

Bořivoj Kačena

Člen výboru

Více informací
Vznik členství: 25. září 2014

Giovanni Luca Soma

Člen výboru

Více informací
Vznik členství: 25. září 2014

Jean-Luc Parer

Člen výboru

Více informací

Vznik členství: 25. září 2014
Zvolení předsedou: 27. listopadu 2014

Výbor pro audit

Petr Laube

Nezávislý člen výboru

Více informací

Datum narození: 8. července 1949

Kvapilova 958/9, Košíře, 150 00 Praha 5

Vznik členství: 29. dubna 2009
Zvolení předsedou: 30. září 2010
Znovu zvolen od: 1. května 2017

Petr Dvořák

Nezávislý člen výboru

Více informací

Datum narození: 31. října 1960

U Gabrielky 569, 164 00 Praha 6

Vznik členství 25.4.2018

Giovanni Luca Soma

Člen výboru

Více informací

Datum narození: 21. srpna 1960

75008 Paříž, 104 Rue du Faubourg Saint Honoré, Francouzská republika

Vznik členství: 25. dubna 2013
Znovu zvolen od: 26. dubna 2017