Lidé v KB

Seznamte se

Vedení, které nás posouvá dál
5 členů představenstva a 15 ředitelů

Představenstvo

Výkonní ředitelé

Jiří Šperl

Výkonný ředitel pro Strategii a finance

Pavel Jirák

Výkonný ředitel pro Lidské zdroje

František Hrnčíř

Výkonný ředitel pro Podpůrné služby

Slawomir Komonski

Výkonný ředitel pro Investiční bankovnictví

Karel Beran

Výkonný ředitel pro Organizaci a řízení změn

Antonín Prell

Výkonný ředitel pro Informační technologii

Sylva Floríková

Výkonná ředitelka pro Interní audit

Leoš Souček

Výkonný ředitel pro Marketing

Jana Švábenská

Výkonná ředitelka pro Transakční a platební služby

Yann Dumontheil

Výkonný ředitel pro Retailové bankovnictví

Jitka Haubová

Výkonná ředitelka pro Korporátní bankovnictví

Radek Trachta

Výkonný ředitel, Top Corporations

Petr Novák

Výkonný ředitel, Informační management

Fabien Simon

Výkonný ředitel pro Strukturované financování

Katarína Kurucová

Výkonná ředitelka pro Slovensko

Členové dozorčí rady

Výbory Dozorčí rady

Výbor pro rizika

Výbor pro jmenování

Výbor pro odměňování

Výbor pro audit