Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, oznamuje,

že dne 25. dubna 2016 nabylo účinnosti rozdělení akcií Komerční banky, a.s., zapsáním do obchodního rejstříku. O rozdělení akcií rozhodla valná hromada konaná dne 22. dubna 2016. Komerční banka, a.s., podala Centrálnímu depozitáři cenných papírů příkaz ke změně zápisu jmenovité hodnoty akcií z 500,- Kč na 100,- Kč jedné akcie. Příkaz bude proveden ke dni 11. května 2016 což znamená, že od 12. května 2016 již budou mít akcie Komerční banky, a.s., nominální hodnotu 100 Kč jedné akcie.