S čím vám
pomůžeme?

Profitujte z případného příznivého
vývoje ceny zlata na trhu

Možnost uložení slitku v naší úschovně

Zdarma výběry a převody v rámci portfoliového účtu

Zprostředkujeme i
zpětný prodej  

Vždy obdržíte informaci o uzavřeném obchodu

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Načítám

Hodí se vědět

 • Investiční zlato je k dispozici ve tvaru uzančních slitků o ryzosti 999,9/1000 (24 karátů) Au
 • Poskytujeme stogramové slitky zlata značky Münze Österreich a AH (Argor Heraeus) Melter Assayer
 • Zlaté slitky jsou zavařeny v plastové fólii
 • Negarantujeme zpětný odkup, ale zajistíme zpětný prodej, pokud bude možné obchod na trhu uzavřít a zlato bude přijato protistranou
 • Ke zpětnému prodeji lze převzít pouze slitky zlata zatavené v nepoškozené originální fólii
 • Nákup investičního zlata – validované nákupní pokyny jsou realizovány 2x denně během 15 minut vždy v 13:00 a 16:00
 • Prodej investičního zlata – probíhá v průběhu daného obchodního dne
 • Zpětný prodej umožňujeme pouze u slitků, jejichž nákup jsme také zprostředkovali
 • Vždy obdržíte informaci o uzavřeném obchodu
Obstarání koupě nebo prodeje Investičního zlata v Kč  
1 – 9 999 999 Kč     4 % z objemu, včetně DPH
10 000 000 – a více Kč     individuálně (včetně DPH)
úschova Investičního zlata v Kč     0,3 % p.a. z tržní ceny Investičního zlata

 

Manipulace s Investičním zlatem  
Výběr Investičního zlata z portfoliového účtu     zdarma
Převod Investičního zlata mezi portfoliovými účty     zdarma

 

 • V případě příznivého vývoje zlata lze dosáhnout zajímavých výnosů
 • Nakoupené slitky lze zanechat v naší úschovně nebo si je můžete vyzvednout na vybraných pobočkách
 • Jednotlivé obchody realizujeme pouze na základě vašich pokynů a pouze, jsou-li dostatečně kryty zlatem nebo penězi
 • Zisk nebo ztrátu z investice do drahých kovů ovlivňuje pohyb ceny daného kovu, v tomto případě zlata
 • Tržní ceny zlata na světových trzích v čase výrazně kolísají – doporučujeme investovat do zlata max. 5 % majetku klienta
 • Obchodování se zlatem v CZK ovlivňuje i vývoj měnových kurzů, protože je kótováno na světových trzích v USD nebo EUR a my nabízíme klientům zprostředkování obchodů v CZK

Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji.

Komerční banka, a. s. nesmí ze zákona poskytovat právní a daňové poradenství. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu a případně konzultovat službu s daňovým či jiným poradcem.

Komerční banka, a. s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.

Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům.

Tento dokument je vydán Komerční bankou, a. s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dohledu České národní banky.

Hodí se mít

Investiční manažer
Nechte starost o své investice na odbornících
 • Nemusíte aktivně sledovat dění na trzích
 • Vaše portfolio spravuje tým expertů ze skupiny Amundi
 • Investice od 250 000 Kč