S čím vám
pomůžeme?

Profitujte z případného příznivého
vývoje ceny zlata na trhu

Možnost uložení slitku v naší úschovně

Zdarma výběry a převody v rámci portfoliového účtu

Zprostředkujeme i
zpětný prodej  

Vždy obdržíte informaci o uzavřeném obchodu

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Načítám

Hodí se vědět

 • Investiční zlato je k dispozici ve tvaru uzančních slitků o ryzosti 999,9/1000 (24 karátů) Au
 • Poskytujeme stogramové slitky zlata značky Münze Österreich a AH (Argor Heraeus) Melter Assayer
 • Zlaté slitky jsou zavařeny v plastové fólii
 • Negarantujeme zpětný odkup, ale zajistíme zpětný prodej, pokud bude možné obchod na trhu uzavřít a zlato bude přijato protistranou
 • Ke zpětnému prodeji lze převzít pouze slitky zlata zatavené v nepoškozené originální fólii
 • Nákup investičního zlata – validované nákupní pokyny jsou zpravidla realizovány 2x denně během 15 minut ve 13:00 a 16:00. V odůvodněných případech si Komerční banka vyhrazuje právo nerealizovat validované nákupní pokyny nebo je realizovat v jiných časech dle svého uvážení. Odůvodněným případem se například rozumí, pokud dodavatel investičního zlata Komerční bance nesdělí nebo nemůže sdělit cenu, za kterou je ochoten obchod uzavřít, či pokud dodavatel investičního zlata není schopen Komerční bance dodat dostatečný objem slitků. Odůvodněným případem se taktéž rozumí, pokud je Komerční bance předem známo či je zřejmé, že dodavatel investičního zlata Komerční bance nesdělí nebo nemůže sdělit cenu, za kterou je obchod ochoten uzavřít, či pokud dodavatel investičního zlata není schopen Komerční bance dodat dostatečný objem slitků. Po takovou dobu se Komerční banka ani nemusí dodavatele investičního zlata dotazovat na cenu investičního zlata
 • Prodej investičního zlata – probíhá v průběhu daného obchodního dne
 • Zpětný prodej umožňujeme pouze u slitků, jejichž nákup jsme také zprostředkovali
 • Vždy obdržíte informaci o uzavřeném obchodu
Obstarání koupě nebo prodeje Investičního zlata v Kč  
1 – 9 999 999 Kč     4 % z objemu, včetně DPH
10 000 000 – a více Kč     individuálně (včetně DPH)
úschova Investičního zlata v Kč     0,3 % p.a. z tržní ceny Investičního zlata

 

Manipulace s Investičním zlatem  
Výběr Investičního zlata z portfoliového účtu     zdarma
Převod Investičního zlata mezi portfoliovými účty     zdarma

 

 • V případě příznivého vývoje zlata lze dosáhnout zajímavých výnosů
 • Nakoupené slitky lze zanechat v naší úschovně nebo si je můžete vyzvednout na vybraných pobočkách
 • Jednotlivé obchody realizujeme pouze na základě vašich pokynů a pouze, jsou-li dostatečně kryty zlatem nebo penězi
 • Zisk nebo ztrátu z investice do drahých kovů ovlivňuje pohyb ceny daného kovu, v tomto případě zlata
 • Tržní ceny zlata na světových trzích v čase výrazně kolísají – doporučujeme investovat do zlata max. 5 % majetku klienta
 • Obchodování se zlatem v CZK ovlivňuje i vývoj měnových kurzů, protože je kótováno na světových trzích v USD nebo EUR a my nabízíme klientům zprostředkování obchodů v CZK

Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji.

Komerční banka, a. s. nesmí ze zákona poskytovat právní a daňové poradenství. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu a případně konzultovat službu s daňovým či jiným poradcem.

Komerční banka, a. s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.

Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům.

Tento dokument je vydán Komerční bankou, a. s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dohledu České národní banky.

Hodí se mít

Investiční manažer
Nechte starost o své investice na odbornících
 • Nemusíte aktivně sledovat dění na trzích
 • Vaše portfolio spravuje tým expertů ze skupiny Amundi
 • Investice od 250 000 Kč
KB Privátní správa aktiv
Spojení výhod investování do investičních fondů a individuální správy aktiv
 • Pro investice od 500 000 Kč
 • Aktivní správa prostředků zkušenými portfolio manažery