Co je předčasný důchod a kdy do něj můžete odejít

Předčasný důchod vám umožní skončit s prací až o 3 roky dříve před dosažením důchodového věku. Ovšem za cenu nižší penze, a to trvale. Na přechodnou dobu z něj plyne omezení v možnostech výdělku. Přesto předčasných důchodců každoročně přibývá.

Podle statistiky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) bylo v prosinci 2023 v Česku bezmála 2,4 milionu starobních důchodců, z toho téměř 30 % předčasných. Jejich podíl se podle statistiky každoročně zvyšuje, přestože odchod do předčasného důchodu znamená mnohdy výrazné krácení penze.

Podmínky odchodu do předčasného důchodu

Kdy můžete do předčasného důchodu odejít, určuje zákon o důchodovém pojištění. Roli hraje doba, po kterou jste si platili sociální pojištění, a váš důchodový věk.

Ten zjistíte například v tabulce ČSSZ. Jeho stropní hranice je v Česku stanovena na 65 let a týká se ročníků 1965 a mladších.

Další podmínkou je mít zaplacené sociální pojištění po dobu alespoň 35 let. Pokud jste byli zaměstnaní, toto pojištění za vás platil zaměstnavatel. Podnikatelé si ho hradí sami. Od 1. 10. 2024 bude nově vyžadováno nejméně 40 let důchodového pojištění.

Kromě výdělečné činnosti se do doby pojištění počítají také tzv. náhradní doby pojištění, během kterých neplatíte pojistné, ale počítají se jako odpracované. Jedná se např. rodičovskou, výkon vojenské služby, studium, evidenci na úřadu práce apod. Podmínkou je, že náhradní dobu získáte v České republice a současně máte zaplacený alespoň jeden rok pojištění. Pokud jste náhradní dobu pojištění vůbec nevyužili, stačí mít odpracováno 30 let (s odvodem sociálního pojištění).

Předčasný důchod vám může ČSSZ přiznat nejdříve ode dne podání žádosti, nelze o něj žádat zpětně. Žádost můžete podat až 4 měsíce předem, a to osobně na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Předčasný důchod

O kolik peněz přijdete

Čím dříve odejdete do předčasného důchodu, tím méně dostanete. Výpočet pracuje se základem vašeho starobního důchodu a obdobími o délce 90 dnů před dovršením důchodového věku. Procentní výměra se snižuje vždy o 1,5 % za každých 90 dní, které vám chybí do dosažení důchodového věku.

Výši starobního důchodu si můžete orientačně spočítat pomocí důchodové kalkulačky. Přesný výpočet potom provádí ČSSZ po podání žádosti o předčasný (nebo řádný starobní) důchod. Můžete se také zkusit obrátit na svou OSSZ, kde vám tuto službu mohou poskytnout. Nárokovat si ji ale bohužel nelze.

Penzisté

Předčasný důchod a přivýdělek

Přidělení předčasného důchodu vás omezí v možnostech výdělku. Aby vám penze každý měsíc chodila, nesmíte vykonávat výdělečnou činnost, ze které je nutné odvádět sociální pojištění. Podle zákona si smíte přivydělat nejvýše:

  • 10 000 Kč měsíčně v rámci dohody o provedení práce (DPP),
  • 4 000 Kč měsíčně na dohodu o provedení pracovní činnosti (PDČ),
  • 96 778 Kč ročně, pokud podnikáte (to byla výše tzv. rozhodné částky pro rok 2023).


Pokud byste vydělávali víc, musíte začít odvádět pojistné a penze vám přestane chodit. Po ukončení výdělečné činnosti si požádáte o obnovení vyplácení. Výměra důchodu tak může i stoupnout – v závislosti na tom, jak dlouho jste po jeho přiznání pracovali (a odváděli sociální pojištění).

Mějte na paměti, že každý pracovní poměr nebo zahájení vlastního podnikání máte povinnost do 8 dnů oznámit na OSSZ. Po dosažení důchodového věku můžete opět vydělávat bez omezení. Platí pro vás potom stejná pravidla jako pro „řádné důchodce“.

Penzista s vnoučetem

Předčasný důchod a valorizace

Valorizace je každoroční zvyšování výměry důchodů a slouží ke kompenzaci negativního vlivu inflace. Navýšení schvaluje vláda vždy na podzim a nabývá účinnosti k 1. lednu. Starobní důchodci ho získají automaticky – nemusí o něj nikde žádat.

V říjnu 2023 došlo ke změně valorizací předčasných důchodů. Nově se valorizuje jen základní výměra. Teprve po dosažení důchodového věku se začne valorizovat i procentní výměra. Předčasných důchodů přiznaných před 1. 10. 2023 se změny nedotýkají.

Rozdíl mezi předčasným důchodem a předdůchodem

Předčasný důchod a předdůchod sice znějí podobně, ale jedná se o dvě rozdílné věci. Předčasný důchod vyplácí stát a o jeho přidělení žádáte na správě sociálního zabezpečení podle vašeho trvalého bydliště. Jeho přiznáním ztrácíte nárok na řádný starobní důchod.

Oproti tomu v rámci předdůchodu čerpáte vlastní úspory z penzijního spoření, což vám umožňuje skončit s prací až o 5 let dříve před odchodem do starobního důchodu (odtud název „předdůchod“).

Hodí se mít

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření

Spořte a investujte a získejte bonus
od státu až 6 360 Kč