Co je předčasný důchod a kdy do něj můžete odejít

Předčasný důchod vám umožní skončit s prací až o 5 let dříve před dosažením důchodového věku. Ovšem za cenu nižší penze, a to trvale. Na přechodnou dobu z něj plyne omezení v možnostech výdělku. Přesto předčasných důchodců každoročně přibývá.

Podle statistiky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) bylo v červnu 2021 v Česku bezmála 2,4 milionu starobních důchodců, z toho téměř 28 % předčasných. Jejich podíl se každoročně zvyšuje, přestože odchod do předčasného důchodu znamená mnohdy výrazné krácení penze.

Podmínky odchodu do předčasného důchodu

Kdy můžete do předčasného důchodu odejít, určuje zákon o důchodovém pojištění. Roli hraje doba, po kterou jste si platili sociální pojištění, a váš důchodový věk.

Ten zjistíte například v tabulce ČSSZ. Jeho stropní hranice je v Česku stanovena na 65 let a týká se ročníků 1965 a mladších. Do předčasného důchodu však můžete odejít nejdříve po 60. narozeninách.

Pokud je váš důchodový věk:

  • méně než 63 let – můžete využít předčasný důchod až o 3 roky dříve,
  • 63 let a více – můžete využít předčasný důchod až o 5 let dříve.

Další podmínkou je mít zaplacené sociální pojištění po dobu alespoň 35 let. Pokud jste byli zaměstnaní, toto pojištění za vás platil zaměstnavatel. Podnikatelé si ho hradí sami.

Kromě výdělečné činnosti se do doby pojištění počítají také tzv. náhradní doby pojištění, jako je třeba výkon vojenské služby, studium střední nebo vysoké školy či péče o dítě. Pokud jste náhradní doby pojištění nevyužili, stačí mít odpracováno 30 let (s odvodem sociálního pojištění).

Předčasný důchod vám může ČSSZ přiznat nejdříve ode dne podání žádosti, nelze o něj žádat zpětně. Žádost můžete podat až 4 měsíce předem, a to osobně na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Předčasný důchod

O kolik peněz přijdete

Čím dříve odejdete do předčasného důchodu, tím méně dostanete. Výpočet pracuje se základem vašeho starobního důchodu a obdobími o délce 90 dnů před dovršením důchodového věku. Krácení probíhá následovně:

  • 0,9 % výpočtového základu za každých 90 dnů od 0 do 360 kalendářních dnů,
  • 1,2 % výpočtového základu za každých 90 dnů od 361. do 720. kalendářního dne,
  • 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dnů od 721. kalendářního dne.

Příklad: Průměrná výše starobního důchodu za rok 2020 podle Českého statistického úřadu činila 14 502 Kč. Pokud se průměrný senior rozhodne odejít do penze o 90 dnů dřív, měsíčně bude dostávat 11 034 Kč. Odchod do důchodu o rok dřív znamená, že mu na účet bude chodit 10 468 Kč. Čerpání důchodu o tři roky dřív zamává s výměrou ještě víc – senior měsíčně dostane 8 859 Kč.

Výši starobního důchodu si můžete orientačně spočítat pomocí důchodové kalkulačky. Přesný výpočet potom provádí ČSSZ po podání žádosti o předčasný (nebo řádný starobní) důchod. Můžete se také zkusit obrátit na svou OSSZ, kde vám tuto službu mohou poskytnout. Nárokovat si ji ale bohužel nelze.

Penzisté

Předčasný důchod a přivýdělek

Přidělení předčasného důchodu vás omezí v možnostech výdělku. Aby vám penze každý měsíc chodila, nesmíte vykonávat výdělečnou činnost, ze které je nutné odvádět sociální pojištění. Podle zákona si smíte přivydělat nejvýše:

  • 3000 Kč měsíčně v zaměstnaneckém poměru,
  • 10 000 Kč měsíčně v rámci dohody o provedení práce (DPP),
  • 85 058 Kč ročně, pokud podnikáte (platí pro rok 2021).

Pokud byste vydělávali víc, musíte začít odvádět pojistné a penze vám přestane chodit. Po ukončení výdělečné činnosti si požádáte o obnovení vyplácení. Výměra důchodu tak může i stoupnout – v závislosti na tom, jak dlouho jste po jeho přiznání pracovali (a odváděli sociální pojištění).

Mějte na paměti, že každý pracovní poměr nebo zahájení vlastního podnikání máte povinnost do 8 dnů oznámit na OSSZ. Po dosažení důchodového věku můžete opět vydělávat bez omezení. Platí pro vás potom stejná pravidla jako pro „řádné důchodce“.

Penzista s vnoučetem

Valorizace se týká i předčasných důchodů

Valorizace je každoroční zvyšování výměry všech důchodů, včetně předčasných. Slouží ke kompenzaci negativního vlivu inflace. Navýšení schvaluje vláda vždy na podzim a nabývá účinnosti k 1. lednu. Důchodci ho získají automaticky – nemusí o něj nikde žádat.

Rozdíl mezi předčasným důchodem a předdůchodem

Předčasný důchod a předdůchod sice znějí podobně, ale jedná se o dvě rozdílné věci. Předčasný důchod vyplácí stát a o jeho přidělení žádáte na správě sociálního zabezpečení podle vašeho trvalého bydliště. Jeho přiznáním ztrácíte nárok na řádný starobní důchod.

Oproti tomu v rámci předdůchodu čerpáte vlastní úspory z penzijního spoření, což vám umožňuje skončit s prací až o 5 let dříve před odchodem do starobního důchodu (odtud název „předdůchod“).

Hodí se mít

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření

Spořte a investujte a získejte bonus
od státu až 6 360 Kč