Předdůchod – jak seknout s prací až o 5 let dřív

Komu by se nelíbilo odejít do penze o několik let dříve, než je zákonem stanovený věk. Třeba už v 60 letech místo 65. To je samozřejmě lákavá představa a navíc zcela reálná. Řešením je předdůchod. Ten má svoje jasná pravidla a řadu výhod. Přečtěte si, co je třeba udělat, abyste ve svém zaměstnání mohli skončit až o pět let dříve.

V prvé řadě je třeba mít naspořenou dostatečnou, lépe řečeno odpovídající, částku na svém účtu doplňkového penzijního spoření. Podle toho, jakou částku máte naspořenou, můžete zvolit délku výplaty předdůchodu. Ta je minimálně dva roky a maximálně pět let (o předdůchod lze požádat nejdříve 5 let před důchodovým věkem). Aby vám vznikl nárok na předdůchod musíte spořit minimálně pět let. Konkrétní příklad – pokud je váš důchodový věk 65 let, můžete jít do předdůchodu už v 60 letech a spořit musíte minimálně od 55 let.

Právo čerpat předdůchod máte dané zákonem. Zavedení předdůchodu bylo totiž reakcí na to, že někteří lidé vlivem zdravotních či jiných okolností končí v zaměstnání i několik let před nárokem na řádný důchod. Předdůchod má primárně umožnit překlenout dobu do vzniku řádného starobního důchodu vypláceného státem a vyhnout se předčasnému (finančně výrazně krácenému) důchodu.

Do předdůchodu za své

Důležitou informací pro vás je skutečnost, že si předdůchod v podstatě vyplácíte sami sobě. Jedná se totiž o peníze, které máte naspořené v DPS. Lze přitom naprosto přesně spočítat, kolik peněz musíte mít naspořeno, abyste mohli jít do předdůchodu. Protože minimální měsíční čistá dávka předdůchodu pro rok 2023 je 11 791,80 Kč, stačí už jen trochu násobilky. Pro dva roky předdůchodu to je 283 tisíc Kč, pro pětiletý potom téměř 708 tisíc Kč. Jak již bylo výše uvedeno, spořit je potřeba alespoň pět let. Na svůj účet doplňkového penzijního spoření ale můžete potřebnou částku doplnit vložením kdykoli i jednorázově.

Má to i řadu výhod

Velmi důležitá je skutečnost, že pojistné na zdravotní pojištění hradí za účastníka v průběhu pobírání předdůchodu stát. Doba pobírání předdůchodu (tzv. vyloučená doba) nesnižuje osobní vyměřovací základ pro výpočet řádného státního důchodu. V době pobírání předdůchodu je možné libovolně pracovat, pobírat podporu v nezaměstnanosti či nemocenské dávky. Před žádostí o starobní důchod má účastník možnost nechat si vypočítat starobní důchod se započtením příjmů z pracovní činnosti v době pobírání předdůchodu nebo bez jejich započtení, a následně se rozhodne pro výhodnější variantu.

Pokud si měsíčně spoříte alespoň 3 000 Kč, dostanete od státu každý rok 6 360 Kč (2 760 Kč státní příspěvek a 3 600 Kč úspora na daních). Samozřejmě vám může přispívat i váš zaměstnavatel. Rovněž při používání kreditních karet KB Lady karta a A karta vám KB přispěje 1 % z bezhotovostních plateb na vaše penzijní spoření.

Pozor - neplést s předčasným důchodem

Pojem předdůchod vznikl s odkazem na to, že předdůchod čerpáte (zpravidla) před důchodem – před odchodem do klasického státního důchodu. Často si to lidé pletou s tzv. předčasným důchodem. To je ale něco jiného. Předčasný důchod Vám vyplácí stát a jste již fakticky v důchodu.

Doporučení

Při převodu smlouvy penzijního připojištění (Transformovaný fond) na smlouvu DPS, za účelem výplaty předdůchodu, doporučujeme převod zahájit půl roku před požadovaným datem začátku výplaty předdůchodu. V rámci převodu se vám započítá veškerá odspořená doba ze smlouvy penzijního připojištění.