Vital Invest

Pojistěte budoucnost sobě i svým blízkým s investičním životním pojištěním
Mám zájem
Určení osoby, která peníze získá bez dědického řízení
Určení osoby, která peníze
získá bez dědického řízení
Fondy i s garantovaným zhodnocením
Fondy i s garantovaným
zhodnocením
Zajímavá nabídka investičních fondů
Zajímavá nabídka
investičních fondů
Na výběr 4 varianty pojištění
4 varianty pojištění
na výběr
Možnost odečíst si až 24 000 Kč ročně z daní
Možnost odečíst si
až 48 000 Kč ročně z daní

S životním pojištěním ještě získáte

 • Zajištění pro sebe a blízké v případě smrti nebo úrazu
 • Záruku návratnosti investice pro pozůstalé
 • Dlouhodobé uložení peněz s možností výběrů
 • Individuální přístup a vlastní rozhodnutí o rozložení investic

Sjednejte si Vital Invest

Více o pojištění

 • Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití
 • Umožňuje ochránit sebe i blízké a zároveň zajímavě zhodnotit své úspory


Volíte si vlastní investiční strategii výběrem z fondů

 • Amundi Multi Asset Real Return

 • Fond pro konzervativnější investory, kteří hledají náhradu za tradiční dluhopisové fondy. V rámci flexibilní investiční strategie fond investuje do většiny aktiv (akcií, státních a podnikových dluhopisů, High Yield dluhopisů). Riziko přitom udržujeme pod neustálou kontrolou. Průměrná volatilita fondu nesmí překročit hranici 6 % (ex-ante volatilita). Do akcií pak může směřovat. maximálně 30 % celkových investic fondu.

 • KB Krátkodobý

 • Zlatá střední cesta pro investory, kteří si troufnou na vyšší riziko s vidinou vyšších zisků. Cílem fondu je, aby v horizontu 1 roku překonal běžnou výši úroků u termínovaných vkladů nižších pásem úročení a v dlouhodobém horizontu i výnos krátkodobých úrokových sazeb.

  Investice proto směřují na vklady u bank, státní dluhopisy, bankovní dluhopisy (se sídlem v členském státě Evropské unie), municipální dluhopisy a jiné. Výběr investic zaměřujeme na emitenty z České republiky a případně střední a východní Evropy. 

 • Amundi Global Equity

 • Aktivně řízený fond pro investory s dlouhodobou vizí, kteří se nebojí si na zisk nějakou dobu počkat. Fond investuje většinu svých aktiv do akcií společností po celém světě a vyhledává podhodnocené tituly s vysokým potenciálem zhodnocení. Návratnost investic je v horizontu od 6 let. K vyhledávání akcií využíváme fundamentální analýzu, jejíž hlavním cílem je minimalizovat riziko a generovat vyšší než průměrné výnosy. Investiční tým také dbá na důsledný proces řízení rizika v oblastech bezpečnosti, sektorů a regionů.


  Portfolio aktivně řídíme a pokud dosáhneme cílové ceny, existuje lepší alternativa nebo dojde ke zhoršení fundamentálních ukazatelů, vyřadí tým akciový titul z portfolia nebo jeho zastoupení v něm výrazně omezí.

 • Amundi Net Zero Ambition MultiAsset

  Jedná se o zcela flexibilní fond přizpůsobující se tržním změnám a plně využívající potenciál trhu a reagující na tržní změny prostřednictvím investic do širokého spektra aktiv z celého světa, zejména akcií. Fond může investovat i do komodit a nemovitostí a to do 10 % portfolia. Fond je určen díky své dynamické strategii investování převážně do akcií investorům hledající vyšší zhodnocení a akceptujícím vyšší míru kolísání investice. Investiční fond má vedle výkonnosti za cíl dosáhnout i cílů v oblasti ESG (environmentálních, sociálních a governance kritérií) a splňuje pravidla pro zařazení do skupiny fondů spravovaných podle článku 8 evropského nařízení o zveřejňování informací ohledně udržitelného financování (SFDR).

 • Amundi CR – obligační fond (třída M)

  Fond si klade za cíl zhodnotit prostředky investora ve střednědobém horizontu nad úroveň peněžních fondů při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích. Orientuje se především na investice do českých státních a podnikových dluhopisů. Investice v cizí měně zajišťuje proti měnovému riziku prostřednictvím instrumentů devizového trhu. Fond zajišťuje většinu investic v cizí měně proti měnovému riziku.

 • KBPB Balanced Strategy

  Fond je vhodný pro dynamičtější investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice hledají aktivně spravované portfolio akciových a dluhopisových investic. S ohledem na své zaměření je Fond určen investorům, kteří jsou ochotni akceptovat vyšší míru kolísání investice. Investiční horizont Fondu je 4 a více let a svou rizikovostí je fond zařazen do třídy 3 ze 7, což odpovídá středně nízké třídě rizik.

 • KBPB Conservative Strategy

  Fond je vhodný pro konzervativní investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice hledají aktivně spravované portfolio akciových a dluhopisových investic. S ohledem na své zaměření je Fond určen investorům, kteří jsou ochotni akceptovat vyšší míru kolísání investice. Investiční horizont Fondu je 4 a více let a svou rizikovostí je fond zařazen do třídy 2 ze 7, což odpovídá nízké třídě rizik.

 • Fond s garantovaným zhodnocením

  Fond s garantovaným zhodnocením je vhodný pro obezřetného investora, který rozkládá své volné finanční prostředky mezi velmi konzervativní investiční nástroje. Tento fond se zaměřuje na konzervativní portfolio. Naprostá většina investic je tvořena dluhopisy s fixními kupony, které umožňují garantovat klientům dlouhodobé dosahování pevného výnosu. Základním investičním nástrojem jsou české státní dluhopisy.

 • Zajištěný fond Stabilita 7

  Zajištěný fond Stabilita 7 garantuje klientovi ke splatnosti fondu 113% návratnost částky vložené do fondu (po odečtení správních nákladů). V případě zhodnocení podkladového aktiva nad 113 % počáteční hodnoty, klient obdrží kapitálovou garanci na úrovni 113% plus 75% z každého procenta, o které překoná podkladové aktivum hodnotu 113%. V opačném případě klient obdrží kapitálovou garanci.Fondy můžete kombinovat pro dosažení optimálního výnosu. Konzervativní klienti mohou část prostředků vložit do fondu s garantovaným výnosem. Zvolenou strategii můžete v průběhu pojištění kdykoli změnit. Můžete si sjednat 4 varianty pojistné ochrany pro případ smrti.

Můžete si sjednat komplexní úrazové pojištění na částku až 1 mil. Kč, které obsahuje krytí rizik

 • smrt následkem úrazu
 • trvalé následky úrazu
 • poškození úrazem
 • záruka návratnosti investice v případě úmrtí – oprávněné osoby obdrží částku ve sjednané výši a dále tu z následujících částek, která je vyšší - aktuální hodnotu vložených prostředků k datu úmrtí nebo dosud zaplacené pojistné (investovaná část)

Může se vám hodit

Investiční fondy

Investiční fondy

Investujte do fondů už od 500 Kč měsíčně a nechte peníze pracovat za vás
Vital Premium

Vital Premium

Životní pojištění s jednorázovým
pojistným v EUR nebo USD