Vital Invest

Pojistěte budoucnost sobě i svým blízkým s investičním životním pojištěním
Mám zájem
Určení osoby, která peníze získá bez dědického řízení
Určení osoby, která peníze
získá bez dědického řízení
Fondy i s garantovaným zhodnocením
Fondy i s garantovaným
zhodnocením
Změna zaměření kdykoli – investice vs. pojištění
Změna zaměření kdykoli
– investice vs. pojištění
Zajímavá nabídka investičních fondů
Zajímavá nabídka
investičních fondů
Možnost odečíst si až 24 000 Kč ročně z daní
Možnost odečíst si
až 24 000 Kč ročně z daní

S životním pojištěním ještě získáte

 • Zajištění pro sebe a blízké v případě smrti nebo úrazu
 • Záruku návratnosti investice pro pozůstalé
 • Dlouhodobé uložení peněz s možností výběrů
 • Individuální přístup a vlastní rozhodnutí o rozložení investic

Sjednejte si Vital Invest

Jak to funguje

 • Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití
 • Umožňuje ochránit sebe i blízké a zároveň zajímavě zhodnotit své úspory


Volíte si vlastní investiční strategii výběrem z fondů

 • Fond s garantovaným zhodnocením
 • Amundi CR Krátkodobý
 • Amundi Multi Asset Real Return
 • Amundi Global Equity


 • Tyto fondy můžete kombinovat pro dosažení optimálního výnosu
 • Konzervativní klienti mohou část prostředků vložit do fondu s garantovaným výnosem
 • Zvolenou strategii můžete v průběhu pojištění kdykoli změnit
 • Můžete si sjednat 4 varianty pojistné ochrany pro případ smrti


Můžete si sjednat komplexní úrazové pojištění na částku až 1 mil. Kč, které obsahuje krytí rizik

 • smrt následkem úrazu
 • trvalé následky úrazu
 • poškození úrazem


 • Záruka návratnosti investice v případě úmrtí – oprávněné osoby obdrží částku ve sjednané výši a dále tu z následujících částek, která je vyšší - aktuální hodnotu vložených prostředků k datu úmrtí nebo dosud zaplacené pojistné (investovaná část)


Fond s garantovaným zhodnocením

K vyhlášené garantované úrokové míře je vždy na počátku dalšího roku připočten podíl na zisku

Garantovaná úroková sazba pro rok 2023

 • 3,0 % p.a. ve Fondu s garantovaným zhodnocením pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2023. Při splnění podmínky investice i do dalších fondů je možnost získání bonusu ke garantované sazbě až 2 % p. a

 • 1,7 % p.a. ve Fondu s garantovaným zhodnocením pro smlouvy sjednané do 31. 12. 2022. Při splnění podmínky investice i do dalších fondů je možnost získání bonusu ke garantované sazbě ve výši až 0,7 % p .a

Může se vám hodit

Investiční fondy

Investiční fondy

Investujte do fondů už od 500 Kč měsíčně a nechte peníze pracovat za vás
Vital Premium

Vital Premium

Životní pojištění s jednorázovým
pojistným v EUR nebo USD