Anonymní účty

Anonymní účty jsou v celé EU a většině vyspělých států legislativně zakázány, a to zejména kvůli omezení rizik disponování s nelegálně získanými prostředky:

  • z praní špinavých peněz, 
  • určenými pro  financování terorismu,
  • pocházejících z  daňových úniků.

Legislativní úpravou proti praní špinavých peněz řeší v České republice hlavně zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tuto problematiku řeší i na evropské úrovni hned několik směrnic, např. směrnice EP a Rady (EU) 2018/843, která mění a doplňuje směrnici 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.

Jedno z dalších opatření proti praní špinavých peněz v ČR byl i zákon 37/2021 o evidenci skutečných majitelů, který má za úkol snížit anonymitu vlastnictví firem a zároveň upravuje i formy ručení za firmu. 

Související produkty