Evidence skutečných majitelů

V červnu 2021 nabyl účinnosti nový zákon č. 37/2020 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který přináší všem firmám – právnickým osobám – nové podmínky a požadavky pro provedení zápisu skutečných majitelů. Zákon rozšiřuje okruh zapisovaných údajů a vyžaduje po firmách jejich dokládání. Systém vznikl za účelem prevence praní špinavých peněz na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/849 a část zapisovaných údajů bude nově veřejně přístupná na adrese https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik.

Zápisy do něj provádí rejstříkové soudy. V evidenci tohoto systému jsou skuteční majitelé právnických osob (například firem) a svěřenských fondů. Existují ale i výjimky, některé subjekty nemusí tento zápis provádět, jedná se například o společenství vlastníků jednotek, státní podniky, honební společnosti apod.  

Kdo je skutečný majitel

Zákon skutečného majitele definuje poměrně přesně. Obecně se dá říct, že skutečným majitelem je konkrétní člověk, který může mít pro sebe z firmy (právnické osoby nebo právního uspořádání) přímo nebo zprostředkovaně významné příjmy. Případně člověk, který vykonává nad firmou přímo nebo zprostředkovaně faktickou kontrolu řídí, aniž je sám někým řízen.

Jak skutečné majitele zapsat

Firmy mohou využít například podání na rejstříkový soud prostřednictvím datové schránky nebo využít služeb notářů, kteří mají možnost prostřednictvím dálkového přístup podat návrhu na zápis do evidence.

Více informací o evidenci skutečných majitelů, např. kdo má informační povinnost, kdo je přímý a nepřímý skutečný majitel, jak probíhá zápis, naleznete přímo na stránkách státní správy - evidence skutečných majitelů.

Související výrazy