Arbitráž

Arbitráž neboli rozhodčí řízení je způsob řešení sporů mimo klasické soudy. Arbitráž probíhá u rozhodčího soudu a o výsledku rozhodují nezávislí a nestranní rozhodci.

Na rozdíl od soudců u klasických civilních soudů ve většině případů nemusí mít rozhodci právní vzdělání a rozhodčí proces je neveřejný. S arbitráží se můžete setkat například u majetkových sporů. Řešení případného sporu mimosoudní cestou, tedy přes rozhodčí řízení, se dohaduje předem už při uzavírání smlouvy. Takové dohodě se říká rozhodčí smlouva a pokud je součástí nějaké smlouvy, nazývá se rozhodčí doložka. Rozhodnutí obrátit se sporem na arbitráž lze udělat i později, v tom případě se uzavírá samostatná smlouva o rozhodci (ve které se určí, kdo bude figurovat jako rozhodce).

V České republice existují tři stálé rozhodčí soudy, nejčastěji se lidé obrací na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, který je jediným stálým rozhodčím soudem s obecnou působností v České republice.

Související výrazy