Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka je druh rozhodčí smlouvy. Jedná se o písemnou dohodu o řešení případných majetkových sporů přes rozhodčí soud, tedy ne cestou klasických civilních soudů.

Rozhodčí doložka může být součástí smlouvy například při koupi nebo prodeji majetku. Pokud není ve smlouvě uvedena rozhodčí doložka, lze tuto smlouvu uzavřít až k řešení vzniklého sporu, a to formou uzavření smlouvy o rozhodci, která určuje, kdo bude řešení sporu rozhodovat.

Související výrazy