Slovo audit pochází z latinského „auditus“ neboli slyšení.  Audit znamená zhodnocení a prozkoumání nezávislou kvalifikovanou osobou. Auditů může být celá řada druhů, podle auditované věci či stavu. Často se setkáváme s auditem zaměřeným na hospodaření firem; úkolem tohoto auditu je ověřování účetních a finančních dokumentů za účelem porovnání informací, které se k nim dostanou, s dokumenty, které se nachází uvnitř firmy.

Audit může být interní (v rámci firmy) a externí (prováděný auditorskou společností). U velkých firem probíhá audit pravidelně 1 x ročně.  Osoba, která provádí audit se nazývá auditor

Povinný audit může nařídit státní orgán při podezření, že firma nepodává pravdivé informace o svých finančních aktivitách.

Další formy interních auditů jsou například audit zabezpečení (security audit) nebo audit provozníaudit energetický a jiné.

Osoba, která provádí audit se nazývá auditor

Související výrazy

  • Auditor 
  • Účetnictví 
  • Rozvaha 

Související produkty