Auditor

Auditor je státem pověřená nezávislá osoba, která je kvalifikovaná k provádění auditu. Auditor provádí kontroly dané oblasti, např. finančních toků a celého účetnictví daného subjektu. Výsledky auditu potom ukážou, jestli je s finančními prostředky firmy nakládáno řádně, účelně a efektivně a jestli dostupné informace sedí s těmi, které jsou ve firemních archivech.

Obecně se dá říct, že audit odhalí slabá místa oblasti, ve které se provádí.

Auditor je obvykle osoba specializovaná na konkrétní oblast, například zabezpečení, energetika apod.

Jak se stát auditorem

Není to snadné, nestačí přijít na živnostenský úřad a říct, že chcete být auditor. Musíte splnit řadu podmínek, např. 

  • mít ukončené vysokoškolské vzdělání 
  • 3 roky odborné praxe jako asistent auditora 
  • právní způsobilost a bezúhonnost, která pro podmínky stát se auditorem znamená nejen to, že dotyčný nebyl soudně trestán, ale musí mít i dobou pověst z profesního hlediska 
  • úspěšné složení auditorské zkoušky 
  • bezdlužnost 
  • složení auditorského slibu

Související produkty

Související výrazy