Česká národní banka (ČNB)

Česká národní banka (ČNB) je nezávislá státní instituce a jako ústřední banka České republiky stojí na vrcholu českého bankovního systému. ČNB je zřízena ústavou a svou činnost vykonává na základě zákona o České národní bance.

ČNB nemá pouze jedno pracoviště. Ústředí ČNB se nachází v Praze, a „pobočky“ jsou v krajských městech Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě. ČNB je i součástí Evropského systému centrálních bank, Evropského systému dohledu nad finančními trhy a spolupracuje s Evropskou radou.

Kdo ČNB řídí

Českou národní banku řídí bankovní rada. Členové rady jsou jmenováni přímo prezidentem republiky na dobu maximálně 12 let (dvě šestiletá období). Bankovní rada se skládá ze 7 pozic, a to z guvernéra, dvou viceguvernérů a čtyř členů bankovní rady.  

Cíle ČNB

Hlavním cílem ČNB  je cenová stabilita a díky ní i vytvoření podmínek pro udržitelný hospodářský růst. ČNB se snaží všemi nástroji o tzv. nízkoinflační růst, což se dá přeložit jako snaha o to, aby se např. skokově nezdražovalo. 

Dalším cílem ČNB je finanční stabilita a fungování finančního systému v ČR. Pro udržení stability pravidelně identifikuje rizika, která by mohla stabilitu ohrozit a nastavuje různé nástroje, tak aby byl finanční systém co neodolnějsí. Jedná o tzv. makroobezřetnostní politiku ČNB. 

Mimo to ČNB podporuje hospodářkou politiku ČR a EU, určuje měnovou politiku, např. udává aktuální kurz koruny vůči ostatním měnám. V neposlední řadě je ČNB vydavatelem oběživa, vydává bankovky a minceprovádí operace spojené s vydáváním státních dluhopisů, reguluje finanční trh a uděluje licence (pojišťovací a pro obchodování s akciemi).

Bankovní systém je u nás dvoustupňový a tvoří ho centrální banka (ČNB) a komerční banky (někdy se také nazývají obchodní). Komerční banky vedou účty a půjčují peníze občanům a firmám a ČNB zase vede účty státu, veřejnému sektoru, státním fondům, zdravotním pojišťovnám atd.

Jednou z dalších činností ČNB je půjčování peněz komerčním bankám, kontroluje jejich podnikání a má nad komerčními bankami dozor, v případě problémů má dokonce pravomoc pozastavit jejich činnost. 

Související výrazy