Komerční banky

Pojem komerční banka není jenom naše KB, ale i všechny ostatní banky na trhu.

Český bankovní systém rozlišuje centrální banku (v ČR je to ČNB) a banky obchodní, neboli komerční banky.

  • Centrální banka reguluje počet komerčních bank a uděluje jim licenci k podnikání v ČR.
  • Obchodní neboli komerční banky jsou akciové společnosti a svým klientům nabízí  finanční služby, například vedení účtu, půjčování peněz, vydávání platebních karet nebo sjednání hypotéky.

Finanční služby komerční banky poskytují jak občanům, tak i podnikatelům a firmám. Mezi hlavní funkce komerčních bank patří například provádění platebního styku (bezhotovostní převod peněz mezi účty) a finanční zprostředkování (přesun peněz od věřitelů k dlužníkům).