Čestné prohlášení

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení je dokument, ve kterém podpisem stvrzujete, že uvedené údaje jsou pravdivé. Podepisuje se při různých příležitostech, mimo jiné při žádosti o hypotéku nebo půjčku, a to ať žádáte jako občan (chcete půjčku pro sebe), nebo jako podnikatel (žádáte o peníze pro svou firmu).

V případě půjčky je většinou čestné prohlášení přímo součástí žádosti o úvěr nebo součástí smlouvy. Nemusíte tedy vyplňovat, podepisovat a tisknout zvláštní papír. Obvykle se jedná o čestné prohlášení o vašem příjmu. Dokument vyplníte a svým podpisem potvrdíte, že vámi předložené údaje jsou pravdivé.

V Komerční bance vás všemi kroky ke získání půjčky provedeme. A čestné prohlášení obvykle dostanete jako součást žádosti o úvěr.