Duplikát karty

Duplikát platební karty obdržíte od své banky v případě, že je na vaší stávající a stále aktivní platební kartě potřeba provést nějakou změnu či opravu. Například při technických potížích, jakými jsou porušení funkčnosti čipu nebo magnetického proužku, nebo třeba z důvodu změny údajů, například jména. U duplikátu karty zůstávají všechny ostatní informace (včetně jejího čísla a PINu) stejné.