Lichva

Právní definice lichvy je: Neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.

Obecně lze říci, že lichva je situace, kdy si půjčíte peníze a je vám účtován výrazně vyšší úrok a další poplatky, než je obvyklé. Lichva (neboli úžera) je tedy přemrštěné úročení půjčených peněz, které se vymyká běžnému standardu – jedná o půjčky s obrovskými úroky.

V praxi si můžeme lichvu ukázat na jednoduchém příkladu:

Od někoho si půjčíte sto korun a druhý den po vás bude chtít vrátit zpět 150 Kč. Provádět lichvu je nezákonné. Bohužel na ni paradoxně doplácí jedinci, kteří mají časté a opakované problémy se splácením a nebo jsou např. v dluhové pasti, a proto jim peníze důvěryhodná instituce nemůže půjčit. S lichvou obvykle přichází nereálné termíny splácení a nesmyslné sankce. Lichváři spoléhají na neznalost klienta a využijí tak jejich slabšího postavení ke svému obohacení.

Častým znakem těchto půjček je, že se dozvíte v nabídce informaci „nedíváme se do registrů nebo nepotřebujete doložit žádný příjem“ nebo požadavek zástavy vašeho majetku oproti půjčce – např. auto nebo dům.  

Pokud si budete půjčovat peníze, buďte vždy opatrní, od koho si půjčujete.

Související produkty

Související výrazy