Právní definice lichvy je: Neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.

Obecně lze říci, že lichva je název pro situaci, kdy si půjčíte peníze a je vám účtován výrazně vyšší úrok a další poplatky, než je obvyklé. Lichva (neboli úžera) je obvykle přemrštěné úročení půjčených peněz, které se vymyká běžnému standardu. Jedná o půjčky s obrovskými úroky.

V praxi si můžeme lichvu ukázat na jednoduchém příkladu: Od někoho si půjčíte sto korun, a druhý den po vás bude chtít vrátit zpět 150,- Kč. Provádět lichvu je nezákonné. Bohužel na ni paradoxně doplácí jedinci, kteří mají časté a opakované problémy se splácením a nebo jsou např. v dluhové pasti, a proto jim peníze důvěryhodná instituce nemůže půjčit. S lichvou obvykle přichází nereálné termíny splácení, nesmyslné sankce. Lichváři spoléhají na neznalost klienta a využijí tak jejich slabšího postavení ke svému obohacení.

Častým znakem těchto půjček je, že se dozvíte v nabídce informaci „nedíváme se do registrů nebo nepotřebujete doložit žádný příjem“ nebo požadují oproti půjčce zastavit váš majetek např. auto nebo dům.  

Pokud si budete půjčovat peníze, buďte vždy opatrní od koho si půjčujete.

Související výrazy

Související produkty