Likvidace

Likvidace znamená zrušení. Můžeme se setkat s různými typy likvidace – např. likvidace pojistné události po nahlášení autonehody pojišťovně, likvidace pozůstalosti při dědickém řízení nebo likvidace obchodní společnosti, tedy zrušení firmy při ukončení podnikání.

Firma může zaniknout buď z vlastní vůle jejích vlastníků (dobrovolná likvidace), nebo z rozhodnutí soudu (nucená likvidace), pokud někdo podá návrh na její likvidaci. Důvodem k nařízené likvidaci může být například chybějící oprávnění k podnikání. Po likvidaci firma nemá majetek ani závazky a je vymazána z obchodního rejstříku.

Související výrazy