Obrat  je množství peněz přijatých firmou za konkrétní účetní období. Ve firmě jde o součet všech příjmů za dané období. V praxi to znamená, že například firma prodala své výrobky v měsíci květnu za 100 000 Kč, tudíž je obrat firmy za květen právě zmíněných 100 000 Kč. Často bývá obrat zaměňován se ziskem, ale jsou to dvě rozdílné věci. Zisk je to, co z příjmů zbyde po odečtení všech výdajů (tj. nákladů) včetně daní.