Co je potřeba pro rozjezd podnikání v různých oborech

Rozjezd podnikání se liší obor od oboru. Každý má svá specifika, od kterých se odvíjí i finanční náročnost v začátku. Obecně platí, že byste před zahájením měli provést průzkum trhu, který vám pomůže zhodnotit rizika a přínosy zamýšleného podnikání. Zároveň vám hodně napoví o reálné poptávce po vašem produktu nebo službě, vaší cílové skupině i postavení konkurence.

Dalším důležitým krokem je sestavení business plánu, ve kterém popíšete svůj podnikatelský záměr včetně cílů, strategie nebo finančního plánu. Při sestavování podnikatelského plánu si definujete, co všechno je potřeba udělat pro úspěšné podnikání.

Obecně platí, že jednou z největších výzev při rozjezdu podnikání je dostatek finančních prostředků. Dalším úskalím můžou být administrativní povinnosti spojené s podnikáním, jako jsou daně a regulace. K rozjezdu podnikání v různých oborech můžete potřebovat koncesi, která vyžaduje splnění daných podmínek. Seznam tzv. koncesovaných živnostenských činností najdete v Příloze č. 3 Živnostenského zákona.

Jak financovat rozjezd podnikání v různých oborech

Začínající podnikatelé můžou dosáhnout na dotace na rozjezd podnikání z několika zdrojů. V Česku se jedná o dotace od institucí jako úřad práce (příspěvek na podnikání, překlenovací příspěvek) či Ministerstvo průmyslu a obchodu (program INOSTART), k dispozici jsou také dotace z Evropské unie (např. operační program OP TAK). Produkty zaměřené pro začínající podnikatele nabízíme i v Komerční bance.

Související výrazy