Pojistník

Pojistník je člověk, jehož jménem se uzavírá pojistná smlouva s pojišťovnou. Je to osoba, která sjednává pojištění a zavazuje se ho platit. Když pojišťuji sebe – jsem pojistník i pojištěný. Když pojišťuji dítě – jsem pouze pojistník, dítě je pojištěný.  

Jako příklad si můžeme uvést pojištění domácnosti, ve kterém je zahrnuta pojistka na způsobenou škodu (lidově pojistka „na blbost“). Pojistník je ten člen rodiny, který pojištění sjednal, zároveň je i pojištěným. Pojištěná je také celá rodina, v některých případech i včetně zvířat.