Vinkulace pojistného plnění

Vinkulace nebo vinkulace pojistného plnění je pojem, se kterým se v některých bankách můžeme setkat při sjednání hypotéky. V Komerční bance vinkulaci u hypoték nevyužíváme, místo toho si nárokujeme zástavní právo k nemovitosti.

Vinkulace pochází z latinského vinculum a znamená pouto nebo vázání. V praxi znamená to, že si banka (nebo jiný věřitel) „připoutá“ nemovitost, na kterou klientovi půjčuje. Vinkulace zajišťuje, že kdyby se s pojištěnou věcí během splácení něco stalo, peníze z pojistky dostane banka. Kdyby například nemovitost, na kterou jste si vzali hypotéku, zničil požár, smí banka použít peníze z pojistky k úhradě dluhu. Jako majitel nemovitosti (dlužník) dostanete vyplaceno pouze to, co z pojistky zbyde, případně tolik, kolik je potřeba na uvedení nemovitosti do původního stavu. Vinkulace je tedy typ zástavy a banka či jiný věřitel se jí chrání, aby nepřišla o peníze, které vám půjčila.

Jako pojištěný musíte dát bance ke sjednání vinkulace souhlas. K devinkulaci (zrušení sjednané vinkulace) zase budete potřebovat souhlas banky. Nevýhodou vinkulace je omezení možnosti nakládat s pojištěnou věcí.

S vinkulací pojistného plnění se setkáte také při koupi auta na leasing. I tam je vždy nutné sjednat havarijní pojištění pro případ nehody s případným vyplacením pojistného plnění leasingové společnosti. Narazit můžete i na vinkulaci pojištění osob – životního pojištění. Ta se sjednává pro případ smrti dlužníka, setkáme se s ní ale pouze zřídka. V souvislosti s novým občanským zákoníkem vinkulaci často nahrazuje zástavní smlouva k pohledávce.