PRIBOR

PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate) je průměrná úroková sazba, za kterou si jsou tzv. panelové banky (které splňují požadavky určené k tomu, aby mohly k výpočtu sazby PRIBOR přispívat; v současnosti se jedná o šest českých bank, Komerční banka je jedna z nich) ochotné půjčit peníze na tuzemském mezibankovním trhu. 

PRIBOR slouží také jako referenční úroková sazba – a to pro klientské půjčky. Úrokové sazby zejména firemních půjček, ale i některých občanských hypoték se totiž od sazby PRIBOR přímo odvíjejí.

Ve světě podobných referenčních úrokových sazeb existuje víc, např. EURIBOR v celé kontinentální Evropě nebo nyní už ukončená londýnská sazba LIBOR.

Související výrazy