PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate) je průměrná úroková sazba, za kterou jsou tzv. panelové banky (které splňují požadavky určené k tomu, aby mohly k výpočtu sazby PRIBOR přispívat; v současnosti se jedná o šest českých bank, Komerční banka je jedna z nich) ochotné půjčit peníze na tuzemském mezibankovním trhu. PRIBOR tedy odráží hodnotu peněz na trhu. Ve světě podobných úrokových sazeb existuje víc, např. LIBOR v Londýně a EURIBOR v celé kontinentální Evropě.

Související výrazy