Refundace

Refundace neboli vratka znamená náhrada výdajů, vrácení peněz nebo odškodnění. Ve většině případů se s pojem refundace setkáme ve formě finanční kompenzace. Typickým příkladem je refundace platby, například při reklamaci produktu v zákonné lhůtě nebo při nedodání zboží obchodníkem.  

Refundace se může týkat i mzdy – zaměstnavatel požaduje po třetí straně (nejčastěji od státu) zpětné proplacení mzdy pro své zaměstnance, například když nemohou chodit do práce z důvodu překážek na straně zaměstnavatele, ale stejně musí dostat zaplaceno. 

Související výrazy

  • Reklamace
  • Peníze
  • Měna