Registrace na finančním úřadě

Pokud jste se rozhodli podnikat, určitě víte, že se neobejdete bez vyřízení určitých úředních záležitostí. Jednou z nich je právě registrace na finančním úřadě. 

Kdo a kdy se registruje na finančním úřadě

Registrovat se musí každý, kdo se rozhodne začít podnikat – ať už jde o založení firmy nebo samostatnou výdělečnou činnost na základě živnostenského oprávnění. Podat přihlášku k registraci na FÚ, a tím pádem i k placení daní, je potřeba do 15 dní ode dne vzniku podnikání. Na finanční úřad, ale i pro odvod zdravotního a sociálního pojištění vás mohou přihlásit přímo na živnostenském úřadu, když si žádáte o vydání živnostenského oprávnění.

Povinnost přihlásit se k FÚ vzniká v případě, že jste:

 • Fyzická osoba
  Podnikáte-li na své vlastní jméno, téměř vždy je nutné registrovat se u FÚ. Výjimku tvoří nahodilé a jednorázové přivýdělky či příjem z nemovitosti ve formě nájmu. V takových případech se k registraci hlásit nemusíte. Příjmy z nájmu však musíte dle zákona danit a uvést je ve svém daňovém přiznání. 
 • Právnická osoba
  Pokud jste se rozhodli podnikat jako firma a zakládáte například s.r.o., vzniká vám tato povinnost také, a to i v souvislosti se vznikem stálé provozovny. Výjimky jsou u právnických osob stejné jako u fyzických.
 • Zaměstnavatel (přihlašujete zaměstnance) 
  V případě, že v rámci svého podnikání máte zaměstnance, stáváte se tzv. plátcem daně ze závislé činnosti a máte tedy povinnost za své zaměstnance spočítat daň a další odvody a odvést státu. V takovém případě zákon ukládá povinnost přihlásit firmu a prvního zaměstnance do 8 dnů a každého dalšího zaměstnance do 8 dnů od vzniku pracovního poměru. 

Přihláška k registraci na FÚ se běžně podává u příslušného správce daně, tj. na finančním úřadě, pod které spadá místo trvalého bydliště u fyzických osob (OSVČ) a sídlo firmy zapsané v Obchodním rejstříku u právnických osob.

Přihlásit se můžete také elektronicky pomocí datové schránky nebo využijte kontaktní místa veřejné správy, tzv. Czech POINT, který je občanům k dispozici skoro na každé pobočce pošty nebo místních úřadech.  

Daňové identifikační číslo (DIČ)

Jedním z důležitých údajů při jakékoli komunikaci s FÚ týkající se daně, ke které jste přihlášení, je daňové identifikační číslo (DIČ). To uvádějte v případě, že budete vyřizovat tyto daňové záležitosti přímo na FÚ, ale také v elektronické komunikaci. DIČ začíná kódem země (u nás je to CZ), za kterým následuje tzv. kmenové číslo. V případě fyzických osob je to jejich rodné číslo, u právnických osob potom identifikační číslo osoby ().

Všechny informace, které v souvislosti s podnikáním a daněmi potřebujete vědět, najdete na webu finanční správy.

Nabídka pro podnikatele od Komerční banky

Se začátkem podnikání možná budete potřebovat peníze do začátku pro nákup materiálu, nástrojů nebo nemovitostí. V Komerční bance máme pro menší i větší podnikatele připravené půjčky, se kterými firmu nebo živnost hladce rozjedete.

Stejně tak si u nás můžete založit i podnikatelský účet a dosáhnout na nabídku podnikatelských platebních karet s různými výhodami.
Související výrazy

 • DIČ
 • IČO
 • Daně