Restituce znamená uvedení do původního stavu. V právu používané „restitutio in integrum“ označuje nápravu způsobené škody obnovou původního právního stavu dané věci.

V České republice se s pojmem restituce setkáváme v souvislosti s majetkem. Jak porevolučním navrácením "znárodněného" majetku soukromým subjektům. Pak s restitucí v souvislosti se soudy o majetek některých šlechtických rodů. A v poslední době i s církevní restitucí.

Typy restitucí: 

  • naturální restituce - navrácení majetku původnímu majiteli 
  • reparace či refundace - jiné, především finanční odškodnění 

 

Související výrazy