Restituce

Restituce znamená uvedení do původního stavu. V právu používané „restitutio in integrum“ označuje nápravu způsobené škody obnovou původního právního stavu dané věci.

V České republice se s pojmem restituce setkáváme v souvislosti s majetkem  porevolučním navrácením znárodněného majetku soukromým subjektům, některým šlechtickým rodům nebo církvi.

Typy restitucí: 

  • naturální restituce – navrácení majetku původnímu majiteli 
  • reparace či refundace – jiné odškodnění (především finanční)

Související výrazy