Jak dlouho trvá založení s. r. o.?

Založení společnosti s ručením omezeným (s. r. o.) může trvat několik dní až týdnů. Záleží na tom, zda budete s. r. o. zakládat sami, nebo s pomocí zprostředkovatele.

Při zakládání s. r. o. musíte počítat se lhůtami na:

  • Získání živnostenského oprávnění: V případě živností volných do 5 dní od ohlášení živnosti získáte výpis z živnostenského rejstříku. Pokud je váš předmět podnikání na základě koncese, vyřízení trvá déle (úřední oprávnění k provozování některých živností), na vyřízení koncese má úřad až 30 dní. Seznam jednotlivých živností najdete v přílohách živnostenského zákona.

  • Sepsání společenské smlouvy (v případě více společníků) či zakladatelské listiny (pokud je zakladatel jeden): Vyžaduje notářský zápis, urychlíte ho, když budete mít ujasněné následující:

     1. název společnosti (nesmí být již existující),
     2. předmět/y podnikání,
     3. sídlo společnosti (případně připravený písemný souhlas s umístěním sídla společnosti),
     4. výši základního kapitálu,
     5. způsob jednání – například u s. r. o. s více jednateli je časté, že každý jednatel jedná za společnost samostatně, tato informace je uvedena i v obchodním rejstříku.
     6. rozdělení podílů (pokud bude mít firma více společníků).

K sepsání společenské smlouvy je možné od roku 2023 využít také elektronický vzor společenské smlouvy.

  • Otevření bankovního účtu
    Pokud ještě nemáte firmu zapsanou v obchodním rejstříku, budete potřebovat nejprve složit základní kapitál. Pro tyto účely jsme vytvořili účet pro složení základního kapitálu, který se po zapsání do OR následně stane vaším firemním účtem (se stejným číslem účtu).

    Pokud už firmu máte zapsanou v obchodním rejstříku a potřebujete založit firemní účet, otevření účtu obvykle proběhne do druhého pracovního dne.

  • Zapsání společnosti do obchodního rejstříku

   1. Podání vkladu rejstříkového soudu: Využijte elektronický formulář pro podání návrhu na vklad do obchodního rejstříku, lhůta na vyřízení je 5 dní a za první zápis osoby do veřejného rejstříku. Hradí se poplatek za zápis. Formulář lze podat i v papírové formě na příslušný rejstříkový soud. 
   2. Využití služeb notáře (tzv. přímý zápis): Příslušné dokumenty za vás na rejstříkový soud podá notář, zaplatíte poplatek za zápis do obchodního rejstříku a notářský poplatek dle sazebníku. 


Pokud se rozhodnete založit s. r. o. přes zprostředkovatele (tzv. založení s. r. o. na klíč), můžete celý proces zkrátit. Musíte však již mít promyšlené veškeré náležitosti (název společnosti, sídlo, předmět podnikání, výši základního kapitálu a další).

Tip: Založit s. r. o. online vám pomůže firmaprovas.cz. Nemusíte obíhat žádné úřady a nezaplatíte nic navíc.