Pro nové i stávající klienty

Založení firemního účtu
krok za krokem

Pro koho je firemní účet určený

 • Právnické osoby – obchodní společnosti (např. společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, komanditní společnosti), spolky, sdružení či jiné
 • OSVČ – živnostníci a drobní podnikatelé, včetně začínajících
 • Firmy, které potřebují založit účet pro složení základního kapitálu nebo chtějí převést svůj firemní účet k nám

 • Postup je stejný i pro založení druhého účtu (pokud už u nás jeden účet máte)

 • Když nebudete během prvních 6 měsíců spokojeni se svým nově otevřeným účtem a nejčastěji využívanými službami, vrátíme vám poplatky za jejich vedení. Více o garanci kvality

Hodí se vědět

Zajistíme si sami

 • Aktuální výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku či ekvivalentu obchodního rejstříku

Budeme potřebovat dodat (noví klienti)

OSVČ / živnostník 

 • Váš průkaz totožnosti, například OP vydaný v EU/pas/povolení k pobytu a případně ověřená plná moc, pokud jednáte na základě plné moci

Právnická osoba – firma 

Jeden z těchto dokumentů:

 • Poslední platná verze stanov
 • Zakladatelská listina
 • Notářský zápis 

A dále:

 • Výpis z evidence skutečných majitelů anebo jiný dokument prokazující vlastnickou strukturu, pokud není uvedena v jednom z výše uvedených (může to být např. poslední auditovaná výroční zpráva)
 • Případně další specifické dokumenty, které budeme potřebovat pro ověření vaší společnosti. Upřesní vám bankovní poradce
 • Průkaz totožnosti jednající osoby, například OP vydaný v EU/pas/povolení k pobytu a případně ověřená plná moc, pokud jedná na základě plné moci

Podklady ke smlouvě o vedení účtu (vyplníte společně s bankovním poradcem)

 • Čestné prohlášení o činnosti klienta a případně jiné dokumenty
 • Prohlášení o daňovém rezidentství / oficiální dokument vydaný správcem daně

Stávající klienti

Stačí účet jednoduše poptat u bankovního poradce nebo vyplnit žádost online v internetovém bankovnictví MojeBanka Business či aplikaci Mobilní banka Business

 • Ke každému účtu dostanete přihlašovací údaje. K přihlášení doporučujeme praktický KB Klíč. Rozhodnout se můžete i pro jiné přihlašovací metody, jako je čipová karta apod.
 • Pokud potřebujete mít k firemnímu účtu přístup pro více osob, můžete tyto přihlašovací metody kombinovat. Například vy a váš společník budete mít KB Klíč a vaše účetní (osoba k účtu zmocněná) čipovou kartu.
 • Pokud jste naším klientem a už KB Klíč či jinou metodu přihlášení máte, budete ho moci používat i pro svůj firemní účet – druhý KB Klíč se nevydává.
 • Doklad o podnikání (dokument prokazující podnikatelskou činnost) nebo osvědčení o registraci z finančního úřadu
 • Platí např. pro umělecké profese, zemědělce, členové profesních komor – např. lékaři, právníci, veterináři apod.  

Smlouvu o vedení účtu podepisují statutární zástupci firmy podle toho, jak je uvedeno v obchodním rejstříku.

Sjednejte si Profi účet

Na pobočce

Domluvte si schůzku na den a čas, který vám vyhovuje.

Po telefonu

Nechte vše na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Aktualizováno: 24. 08. 2021