SIPO

SIPO (dříve Sdružené inkaso plateb obyvatelstva, nyní Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) je hojně využívaná služba České pošty, která slouží ke zprostředkování plateb od fyzických osob ve prospěch dalších osob nebo společností, které s poštou uzavřely smlouvu o obstarávání SIPO.

SIPO slouží k úhradě běžných výdajů domácnosti, např. plynu, vody, elektřiny, nájemného, televizních poplatků, předplacených časopisů nebo novin, ale i pojistek či stavebního spoření. SIPO si můžete sjednat na provozovně České pošty, kde vám bude přiděleno spojovací číslo, které oznámíte poskytovatelům služeb. SIPO umožňuje sjednotit několik pravidelných příkazů od různých subjektů do jedné platby. Od roku 2005 si můžete nechat výpis SIPO zasílat také formou PDF na e-mailovou adresu.

V dnešní době se namísto SIPO hojně využívá trvalý příkaz k úhradě