Kdy se připisují úroky ze spořicího účtu?

Připisování probíhá čtvrtletně

Jak je to s bonusovými úroky

Bonusová úroková sazba u konta Bonus Aktiv a Bonus Invest se připisuje pololetně.

Jak se bonusová sazba počítá?

  • U konta Bonus Aktiv se počítá vždy z nejnižšího zůstatku za dané pololetí.
  • U konta Bonus Invest z nižší z částek vkladu do vybraných investičních produktů a zůstatku spořicího účtu za dané pololetí.
  • Výši bonusové sazby vám u obou kont garantujeme vždy na celé kalendářní pololetí, za které se bonus vypočítává.

Související články