• Podpora
  • Účty a platby
  • Jak zadat příkaz k úhradě / hromadný příkaz k úhradě v internetovém bankovnictví MojeBanka Business

Jak zadat příkaz k úhradě / hromadný příkaz k úhradě v internetovém bankovnictví MojeBanka Business

1. Přihlaste se do internetového bankovnictví MojeBanka Business.

2. V nabídce Hlavní menu si rozklikněte záložku Platební příkazy.

3. Pro zadání příkazu v Kč zvolte položku Příkaz k úhradě v CZK. Pokud potřebujete zadat příkaz se směnou měn nebo v cizí měně, zvolte položku Příkaz k úhradě v CM.

4. Po kliknutí na položku Příkaz k úhradě v CZK se vám otevře formulář a pro jeho vyplnění máte 2 možnosti. Ručně vyplníte potřebná pole (povinná pole mají svůj název tučně) nebo k vyplnění použijete QR kód, který přetáhnete do spodní  části okna nebo otevřete a nahrajete ze svého počítače, kde máte dokument s QR kódem uložený.

Upozornění: Dokument (např. fakturu) s QR kódem musíte mít uložený ve svém počítači, přetažení rovnou z e-mailu nemusí ve všech případech zafungovat správně.

Příkaz k úhradě

5. Po vyplnění potřebných údajů klikněte na tlačítko Podpis a odeslání a potvrďte na autorizační obrazovce zadané údaje tak, jak jste zvyklí (KB Klíčem či jinou metodou) a váš příkaz je zadaný.

Zadání hromadného příkazu k úhradě (více plateb)

Pokud potřebujete zadat  ze svého účtu více příkazů / plateb najednou, můžete si je jednotlivě po vyplnění údajů na formuláři Příkaz k úhradě v CZK přes tlačítko Uložit k autorizaci uložit k následnému hromadnému potvrzení / autorizaci).

Zadávat hromadné platby lze i formou importu do internetového bankovnictví MojeBanka Business >>

Hromadná autorizace příkazů

1. Hromadnou autorizaci příkazů provedete v nabídce Hlavní menu na záložce Platební příkazy po zvolení položky Příkazy k autorizaci. Zde vyberete kliknutím do rámečku před příkazem buď jen ty příkazy, které chcete hromadně autorizovat, nebo vyberete všechny příkazy (jednoduše přes tlačítko Označit vše).

Příkazy k autorizaci

2. Pro úspěšnou autorizaci vybraných příkazů klikněte na tlačítko Autorizovat vybrané, následně potvrďte na autorizační obrazovce zadané údaje tak, jak jste zvyklí (KB Klíčem či jinou metodou) a vaše příkazy jsou zadané.

3. Zadané příkazy najdete v nabídce Hlavní menu na záložce Platební příkazy po zvolení položky Přehled příkazů. Zde si můžete filtrovat zadané příkazy podle jeho stavu nebo typu zadaného příkazu, popř. s datem splatnosti v určitém období. Po kliknutí na volbu Rozšířený filtr můžete filtrovat na základě detailnějších parametrů příkazu (např. odchozí/příchozí platba, částka, čísla účtu, platební symboly).

Přehled příkazů

Poradíme vám