Níže naleznete seznam jedinečných identifikátorů platebních účtů, u nichž je Komerční banka podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách povinna zajistit neprovádění platebních transakcí ve prospěch a k tíži platebních účtů zapsaných na seznamu nepovolených internetových her Ministerstva financí ČR (k dispozici také na www.mfcr.cz/blacklist).

Typ identifikátoru Jedinečný identifikátor platebního účtu Den zápisu na seznam nepovolených internetových her Den výmazu ze seznamu nepovolených internetových her
Číslo účtu 5990242/0800 26. 07. 2017 28. 4. 2021
IBAN MT80STBA191160000
00001031000591
15. 11. 2017  
IBAN DE38512308000000056972 27. 11. 2017  
IBAN CZ4208000000000002517492 16. 1. 2018 28. 4. 2021
Číslo účtu 0000002300703831/2010 15. 2. 2018