Pomoc při rozjezdu podnikání

Pro úspěšný start je potřeba především profesionální přístup, dostatek relevantních informací a financování. Přečtete si, jaké kroky byste měli podniknout, než se do podnikání pustíte a seznamte se s chytrými službami, které v Komerční bance nabízíme pro začínající podnikatele. Pomůžeme vám i s financováním vašeho projektu, využít můžete speciální úvěr pro začínající podnikatele do 2 let od startu podnikání.

Jak začít podnikat od nuly profesionálně

Ještě před tím, než začne podnikatel provádět první oficiální kroky, měl by si svůj záměr nejdřív dobře promyslet a spočítat. Tato první fáze by měla zahrnovat několik základních kroků.

  1. Dobrý nápad: Dobrý nápad může zahrnovat nový produkt, službu nebo inovaci s nějakou konkurenční výhodou. Základem je ujasnit si, co chcete dělat a následně se pustit do dalších kroků. 
  2. Průzkum trhu: Cílem je zjistit, jestli je o nápad mezi lidmi zájem, jak vypadá konkurence, jaká je cenová politika v oboru a podobně. Průzkum trhu má svá specifika podle toho, v čem chcete podnikat, jestli se budete pohybovat v online prostředí nebo budete fungovat regionálně apod.
  3. Business case: Business case je základní nezbytný dokument, který vám ukáže, jestli má vaše podnikání potenciál vydělávat. V něm představíte základní koncept projektu, odhad nákladů, nastavíte si faktory, podle kterých budete měřit úspěšnost a sepíšete si i možná rizika, na která můžete narazit.
  4. Business plán: Business plán je dokument, ve kterém koncept z business case rozvinete více do detailu a vytvoříte z něj ucelený obraz vašeho podnikatelského záměru. V něm je prostor na to podívat se na podnikání z širší perspektivy a posoudit jeho proveditelnost, odlišnost od konkurence a výnosy. Business plán si sestavte vždy realisticky až mírně pesimisticky a nezapomeňte i na případnou strategii pro případ, že se podnikání nebude dařit, včetně stanovení hranice, kdy je s podnikáním třeba skončit a začít něco nového. 

Pomoc při začátku podnikání poskytnou i informace z webů státní správy. Začínající podnikatelé, kteří si musí zvolit, jakou právní formu pro rozjezd podnikání využijí, často volí právě OSVČ – živnostník se zápisem do registru živnostenského podnikání. Variantou je ale i založení obchodní společnosti – nejčastěji s. r. o., v takovém případě musí být nová firma zapsána do obchodního rejstříku. Administrativní pomoc při rozjezdu podnikání umí nabídnout i banka. Třeba tím, že pomůže podnikatelů založit s. r. o. bez dalších dodatečných nákladů.

Existuje několik cest, jak začít s vlastním projektem a nedostat se hned na začátku do finanční tísně. Ať už nový podnikatel zvolí jakoukoli formu podnikání, měl by myslet také na zdroje financování.

Chytré služby pro začínající podnikatele

Jako začínající podnikatelé můžete vyzkoušet různé chytré služby se zvýhodněním nebo na 3–6 měsíců zdarma. Jedná se například o fakturace, online účetnictví, právní služby, platební terminál v mobilu, tvorbu webu a optimalizaci pro vyhledávače, platební tlačítka pro váš web apod. 

Prohlédnout chytré služby pro začínající podnikatele >>

Financování začátku podnikání

Pro začínající podnikatele bývá získání počátečního kapitálu často výzvou. Finanční základ může mít různé zdroje.

  1. Vlastní úspory: Variantou je mít k dispozici své našetřené peníze, které člověk aktuálně k ničemu nepotřebuje. Jde o takzvaný volný kapitál, tedy o prostředky, které může člověk použít na rozjezd podnikání, aniž by finančně ohrozil sebe, nebo své blízkých. 

  2. Pomoc blízkých: Další obvyklou cestou je požádat o finanční podporu svou rodinu nebo blízké. Je ale důležité od začátku k záležitosti přistupovat profesionálně a i rodinu a přátele brát jako investory. To zahrnuje vyjasnění si jejich představ o návratnosti investice a případném zisku (kladném úroku, za který vám půjčí), zajištění dohody ideálně písemnou smlouvou. Smlouva může být jednoduchá, musí ale obsahovat několik základních údajů, jako jsou výše zapůjčené částky, kdo komu půjčuje, za jakých podmínek vč. doby splácení, výše případných úroků a podobně, datum ke kdy byla sepsána a podpisy, s tím, že každá strana by měla mít svůj originál smlouvy.

  3. Služby bank a půjčka pro začínající podnikatele: Pomoc při rozjezdu podnikání může začínající podnikatel získat samozřejmě také v bankách. Nabízejí inovativní produkty, které mají zajistit pomoc při rozjezdu podnikání i začínajícím podnikatelům do 2 let od začátku podnikání (tj. jejich IČO není starší než 2 roky). Patří k nim třeba Profi úvěr Start, který je možné získat v prvním roce podnikání i bez první účetní uzávěrky. Oblíbené jsou také varianty účtů pro začínající podnikatele, které jsou vedeny zdarma.