Výpočet úroků z půjčky

Úrok je v podstatě odměna banky za to, že vám půjčila peníze. Vyjadřuje procentuální sazbu, za kterou si peníze půjčujete. Samotný výpočet úroků mate hlavu řadě lidem, kteří si chtějí vzít půjčku. Někteří mají zažitou představu, že pokud si půjčují 100 000 Kč s úrokem 4 %, vrátí 104 000 Kč. Tedy 100 000 Kč jako částku, kterou si půjčili, a 4000 Kč jako 4 % z půjčené částky. Výpočet úroků takto jednoduše nefunguje.

Zjistěte si jistinu, úrokovou sazbu, délku a frekvenci splácení

Výpočet úroku z půjčky je o něco složitější, protože do něj vstupuje také jistina a čas.

Jistina je částka, kterou si půjčujete, v našem příkladu tedy 100 000 Kč. Čas v tomto případě ukazuje na dobu splácení této půjčky, například 6 let. Úroková sazba je pak velmi individuální a závisí na konkrétní půjčce, vaší bonitě, příjmech a dalších faktorech. Pro náš příklad uvádíme úrokovou sazbu 9 %.

Výše částky úroku, kterou platíte, nezůstává stejná po celou dobu splácení, ale mění se v čase. Z částky, kterou ještě dlužíte, se totiž každý den počítá denní úrok, a to podle sazby, kterou máte ve vaší smlouvě o půjčce. Na konci měsíce se tento úrok sečte a tvoří určitou část vaší měsíční splátky úvěru.

Výpočet denního úroku:

Úroková sazba x dlužná jistina / počet dní v měsíci

Podstatné je, že po dobu 1 měsíce (mezi dvěma splátkami) se výše dlužné jistiny, a tedy ani denního úroku, nemění. Po zaplacení měsíční splátky se o něco sníží dlužná jistina, tím se sníží denní úrok v následujícím měsíci a sníží se i podíl úroku v měsíční splátce.

Protože měsíční splátka zůstává stejná, dochází k tomu, že se mění poměr peněz, které ve vaší splátce tvoří úrok a splátku jistiny. S každou další splátkou tak platíte o něco menší úrok a o něco více splácíte jistinu, tedy částku, kterou jste si půjčili.

Výpočet úroků z půjčky si můžete ulehčit

Úrok lze spočítat i "v ruce", ale daleko praktičtější je využít úvěrovou kalkulačku, která často bývá součástí nabídek půjček. Úvěrová kalkulačka všechno vypočítá za vás a přehledně vám zobrazí kolik zaplatíte měsíčně, jak je úrok, rpsn i rozpad jednotlivých splátek po celou dobu splácení.

Sledujte také RPSN

Úrok ale stále neukazuje, kolik za půjčku zaplatíte celkově. Do výpočtu vstupuje ještě roční procentní sazba nákladů, zkráceně RPSN. Tento ukazatel udává, jaká je celková roční nákladnost vaší půjčky. Většinou tedy bude vyšší, než je úroková sazba.

Do RPSN se totiž kromě úrokové sazby zahrnují i všechny další poplatky, které se k půjčce vážou. Při porovnávání půjček vám tedy nejpřesnější informaci dá právě RPSN. Čím je nižší, tím je půjčka levnější.

Reprezentativní příklad

Výše úvěru 400 000 Kč, splatnost 8 let, pevná úroková sazba 6,90 % p. a., RPSN 7,12 %, celková splatná částka 520 712,72 Kč. 1. splátka úroků 460 Kč, 2.–95. anuitní splátka 5 477 Kč, 96. anuitní splátka 5 414,72 Kč. Měsíční poplatky za běžný účet MůjÚčet 0 Kč, el. výpisy 0 Kč. V případě sjednání úvěru online jednorázový poplatek za sjednání úvěru 0 Kč.

Příklad je spočítán k datu čerpání 14. 9. 2023 a termínu splácení úvěru vždy k 20. dni v měsíci.

Sjednejte si osobní úvěr