Jistina

Jistina je základ půjčky od banky, ve kterém nejsou zahrnuty poplatky ani úroky. Je to tedy částka, které si od banky půjčíte, splácíte ji, a navíc k ní splácíte úrok a případně další poplatky. Část jistiny, kterou zaplatíte, se nazývá úmor

Příklad:

Potřebujete hypotéku na váš vysněný dům, například 4 000 000 Kč. Vezmete si hypotéku na tuto částku – jistinu hypotéky. K jistině (tedy základní částce hypotéky) se přičítají ještě úroky a poplatky za poskytnutí, o které se nakonec celková zaplacená částka povýší. Půjčenou jistinu pravidelně splácíte tzv. anuitními splátkami. Každá splátka se skládá z úmoru (toho co jste už zaplatili – umořili) a úroku. S každou splátkou jistinu úvěru umořujete a celková dlužná částka se snižuje. Úrok se v průběhu splácení mění s klesající výší jistiny. Čím nižší máte jistinu, tím nižší jsou i úroky.