Anuita je neměnná pravidelná splátka na předem stanovenou dobu. Když dlouhodobě splácíte například hypotéku nebo jiný úvěr, vaše splátka se skládá vždy ze dvou částí – vlastního dluhu (úmoru) a platby úroku. Čím déle splácíte, tím více klesá v anuitní splátce podíl úroku a naopak roste podíl úmoru. U spotřebitelského úvěru, tj. u půjčky se anuita určuje na celou dobu splatnosti půjčky, u hypotéky je potom anuita dána smlouvou po dobu fixace úrokové sazby. Podíl úroku a úmoru u každé splátky vidíte ve splátkovém kalendáři, který máte u své úvěrové smlouvy.