Anuita

Anuita je neměnná pravidelná splátka na předem stanovenou dobu. Když dlouhodobě splácíte například hypotéku nebo jiný úvěr, vaše splátka se skládá vždy ze dvou částí:

  • Vlastní dluh (úmor)
  • Platby úroku

Čím déle splácíte, tím více klesá v anuitní splátce podíl úroku, a naopak roste podíl úmoru. U spotřebitelského úvěru, tj. u půjčky, se anuita určuje na celou dobu splatnosti půjčky, u hypotéky je potom anuita dána smlouvou po dobu fixace úrokové sazby. Podíl úroku a úmoru u každé splátky vidíte ve splátkovém kalendáři, který máte u své úvěrové smlouvy.