Stipendia pro VŠ studenty se zdravotním postižením

Prodloužen termín pro podávání žádostí o stipendia Nadace Komerční banky a.s. – Jistota, spouští prvním rokem program stipendií pro vysokoškolské studenty (studenty magisterského studia) v souladu se strategií Komerční banky a.s. v oblasti lidských zdrojů.

28. 5. 2012 10:00
Témata

Cílem Komerční banky a.s. je poskytovat rovné příležitosti v zaměstnání
a nezapomínat ani na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Studentům, kteří mají zájem nalézt po ukončení studia uplatnění v bankovním sektoru, nabízíme nejenom možnost získání stipendia, ale také možnost spolupráce
s manažerem / manažerkou Komerční banky, který bude mentorem studenta. Zároveň student bude mít možnost získat v Komerční bance v průběhu studia brigádu (zaměstnání na částečný úvazek na dobu určitou) či možnost zpracování diplomové práce na téma z bankovní praxe.

Žadatelé o stipendium se mohou hlásit do 31. 10. 2012 a předložit tyto podklady:

  • Žádost (včetně souhlasu se zpracováním citlivých osobních údajů)
  • Motivační dopis
  • Strukturovaný životopis
  • Kopii průkazky ZTP, ZTP/P
  • Kopie diplomu a vysvědčení z prvního (bakalářského) studijního programu, je-li žadatel studentem navazujícího magisterského programu.


    Stipendium přiznává komise složená ze zástupců Nadace Komerční banky a.s. – Jistota a Komerční banky a.s. a o výběru kandidátů rozhodne nejpozději do 30. 11. 2012.