Vyhlašujeme grantovou výzvu na podporu samoživitelů

Nadace Komerční banky - Jistota vyhlašuje grantovou výzvu pro rok 2022 zaměřenou na podporu rodičů samoživitelů.

25. 1. 2022 18:00
Témata

UZÁVĚRKA PŘIJÍMÁNÍ PROJEKTŮ JE PRODLOUŽENA DO 25. 2. 2022 16:00

Rodiče samoživitelé pečující o nezaopatřené dítě či děti jsou ohroženou skupinou, kterou pandemie výrazně zasáhla. Už před krizí měli častěji finanční problémy, než ostatní. Nedařilo se jim spořit a neměli rezervy. S příjmem obtížně vychází 62 % samoživitelek a samoživitelů. Více jak polovina z nich řeší finanční potíže úsporou na jídle a častý je i odklad placené zdravotní péče, ukázal průzkum agentury STEM a Klubu svobodných matek. Rádi bychom společně s vámi těmto rodinám pomohli usnadnit jejich nelehkou životní cestu.

Pokud máte jako nezisková organizace klienty, kteří do výše uvedené skupiny patří a dlouhodobě s nimi spolupracujte můžete nyní za ně a pro ně požádat v rámci grantu o přímou finanční pomoc až do výše 200 tis. Kč.

Finanční pomoc lze využít například na zajištění základních potravin, vitamínů, léků, na nákup “bílého” zboží k uskladnění potravin, úhradu nájemného, úhradu záloh na bydlení v azylovém domě, kauce na bydlení, udržení či zlepšení příjmu rodiče (např. zvýšení kvalifikace), na zajištění hlídání dětí (za účelem vylepšení příjmu samoživitele), na úhradu a využití odlehčovacích služeb (respitní péče), kroužků pro děti, na nákup oblečení pro děti, nezbytné pomůcky pro zajištění vzdělávání dětí, ale také psychoterapie pro děti v případě nějakého traumatu či zajištění jiné odborné pomoci atp.

Cílem je nepříznivou situaci alespoň některých rodin samoživitelů zklidnit a pokud možno trvale a udržitelně zlepšit.

  • Grant bude mít crowdfundingovou formu. 
  • Dárcem budou zaměstnanci Skupiny Komerční banky, klienti Komerční banky i veřejnost.

Nezbytné předpoklady pro úspěšné podání žádosti