25 let společně pomáháme. Děkujeme!

Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota vznikla 2. října 1998. Založení a působení je však datováno již od roku 1994. Dnešním dnem Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota mění název na Nadace Komerční banky i své logo.

2. 10. 2023 8:00
Témata
nadace kb logo

Nadace se od svého vzniku věnuje podpoře projektů zdravotně sociálního charakteru a aktivní podpoře v oblasti rozvoje občanské společnosti. Během uplynulého čtvrtstoletí se nadace podílela na zlepšování kvality života rodin i jednotlivců. Přispívala na projekty neziskových organizací a pomohla lidem s nelehkým životním osudem. Za dobu svého působení podpořila téměř 1600 projektů a rozdělila více než 250 milionů korun.

Nadace KB si mnoho let drží čestné místo mezi těmi nejlepšími tuzemskými firemními nadacemi a je vyhledávaným partnerem těch, kteří v neziskové sféře působí. V prvním desetiletí své činnosti se zaměřovala zejména na materiální podporu, modernizaci zdravotnických zařízení, pomoc fyzickým osobám při živelných katastrofách a lidem v těžkých životních situacích. Prostřednictvím projektů Nadace byly financovány i počítače do mnoha škol. V druhé polovině svého působení na českém trhu vznikla koncepce nadace a byly stanoveny oblasti sociální podpory, ve kterých byla Nadace aktivní. Mnoho let nadace podporovala vznik i modernizaci baby boxů. Stala se průkopníkem v podpoře hospicové a paliativní péče. Zasloužila se o budování zdravotnických kapacit v této oblasti i vznik české Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou. V posledním desetiletí se činnost nadace zaměřovala zejména na podporu systémových projektů, nových přístupů a koncepcí, které měli a mají širší dopad na veřejnost. Vždy podávala pomocnou ruku zaměstnancům Skupiny Komerční banky, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

Od roku 2021 podpora Nadace směřuje do tří oblastí - rodina a děti, hospicová a paliativní péče a udržitelná budoucnost. Prostřednictvím podpořených projektů dává Nadace KB naději na hodnotný život zejména dětem a rodinám, ale věnuje se i dalším neméně důležitým oblastem. Zmínit je možné jen některé organizace se kterými spolupracuje, velké poděkování však patří všem za skvělou spolupráci. Podporuje oblast náhradní rodinné péče s doprovázející organizací Dobrá rodina. S Centrem LOCIKA pomáhá dětem ohroženým domácím násilím a rodinám v krizi. Podporuje rozvojový projekt z prostředí zdravotnické záchranné služby Centra paliativní péče. V udržitelné oblasti sází budoucnost společně s KB Penzijní společností a Nadací Partnerství. Reaguje na živelné pohromy a mimořádné situace ve spolupráci s organizací ADRA a Český červený kříž. Významnou podporu směřuje rodinám samoživitelů, kterým usnadňuje jejich nelehkou životní cestu a pomáhá nastartovat životní změnu. Aktuálně probíhá již třetí crowdfundingová sbírka pro samoživitele, do které Nadace KB přispívá stejnou částkou jako dárci. S novou érou, novým názvem a vizuální identitou vstoupila Nadace KB i do aplikace KB+ a její uživatelé tak mohou daleko jednodušeji pomoci potřebným.

Ze srdce děkujeme za podporu všem našim dárcům!