Vyhlašujeme grantovou výzvu na podporu samoživitelů

8. 12. 2023 15:00
Témata

Rodiče samoživitelé jsou dlouhodobě ohroženou skupinou obyvatelstva. Rádi bychom společně s vámi těmto rodinám pomohli usnadnit jejich nelehkou životní cestu, jejich situaci zlepšit a pokud možno i odstartovat životní změnu, které by z vlastních prostředků jen těžko dosáhli.

Pokud máte jako nezisková organizace klienty, kteří do výše uvedené skupiny patří a dlouhodobě s nimi spolupracujte, můžete nyní za ně a pro ně požádat v rámci grantu o přímou finanční pomoc až do výše 250 tis. Kč pro 5 rodin. Maximálně 50 tisíc Kč pro jednu rodinu.

Cílem je nepříznivou situaci alespoň některých rodin samoživitelů zklidnit a pokud možno trvale a udržitelně zlepšit.

Finanční pomoc lze využít například na:

  • zajištění základních potravin, vitamínů, léků,
  • nákup "bílého" zboží k uskladnění potravin,
  • úhradu nájemného, zálohy na bydlení v azylovém domě, kauce na bydlení, příspěvek na energie,
  • udržení či zlepšení příjmu rodiče (např. zvýšení kvalifikace),
  • na zajištění hlídání dětí (za účelem vylepšení příjmu samoživitele),
  • na úhradu a využití odlehčovacích služeb,
  • volnočasové aktivity pro děti,
  • na nákup oblečení pro děti a na nezbytné pomůcky pro zajištění vzdělávání dětí,
  • psychoterapie pro děti v případě nějakého traumatu či zajištění jiné odborné pomoci,
  • mzdu klíčového pracovníka organizace maximálně 15 % celkových nákladů.

 

Pokud máte požadavek na jiné formy podpory, kterou by rodiče využili neváhejte to s námi konzultovat.
Prostředky pro vámi doporučené rodiny samoživitelů budou částečně získány prostřednictvím crowdfundinguVybrané příběhy rodin budou zveřejněny na webových stránkách nadace a financovány formou crowfundingu, jiné podpořeny napřímo.
Hlavními přispěvateli budou zaměstnanci Skupiny Komerční banky, ale také klienti Komerční banky.
Crowdfundingová sbírka bude probíhat od března do června. Upozorňujeme na skutečnost, že prostředky na podporu rodin vám mohou být vyplaceny až s koncem tohoto období.

Nezbytné předpoklady pro úspěšné podání žádosti:


Příjem žádostí/projektů je možný do: 31. 1. 2024 do 17 hodin

Podpořené projekty oznámíme nejpozději: 8. 3. 2024
Zveřejnění příběhů rodin a spuštění crowdfundingu je plánováno na březen 2024 a jeho ukončení je plánováno v červnu 2024.

Konzultace
Neváhejte se na nás obrátit s jakoukoliv otázkou.

Nadace Komerční banky
náměstí Junkových 2772/1
155 00 Praha 5 - Stodůlky
www.nadacekb.cz

Koordinátorka
Lucie Arazimová
e-mail: lucie_arazimova@kb.cz