Nadace KB v roce 2023

Nadace KB v roce 2023 rozdělila finanční prostředky ve výši téměř 20 milionů Kč. Více než 10 milionů Kč věnovala na projekty pomoci rodinám a dětem, do oblasti paliativní péče mířilo téměř 2,2 milionu Kč a na podporu environmentálních projektů bylo rozděleno 4,7 milionu Kč. Prostřednictvím charitativních sbírek a benefičních akcí a štědrosti dárců zejména z řad zaměstnanců Skupiny KB nadace získala na podporu projektů téměř 2,4 milionu Kč. Děkujeme!

12. 2. 2024 15:00
Témata

Ze srdce děkujeme za finanční podporu všem dárcům. Vážíme si každého příspěvku, který na činnost obdržíme. Hlavním dárcem Nadace KB v roce 2023 i v letech předchozích byla Komerční banka, která darovala nadaci prostředky ve výši téměř 14 milionů Kč. Stejně tak patří velké díky dceřiným a sesterským společnostem za jejich pravidelnou podporu. Velmi si vážíme přízně zaměstnanců celé Skupiny KB, jejich finanční podpory i osobního zapojení do benefičních aktivit a sbírek.

Zásadním milníkem roku 2023 bylo podzimní 25leté výročí nadace, které bylo zároveň i dnem změny názvu a vizuální identity nadace. Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota změnila název i logo na Nadace Komerční banky. Za dobu svého pětadvacetiletého působení Nadace KB podpořila téměř 1 600 projektů a rozdělila více než 250 milionů korun.

I v roce 2023 Nadace KB svou činností přinesla pozitivní vliv nejen do neziskového sektoru, ale také do firemní kultury celé Skupiny Komerční banky. Z pohledu výše rozdělených nadačních prostředků a oblastí, kam podpora směřovala se tento rok vrátil k těm, které nebyly výrazně ovlivněny mimořádnými událostmi. Pozornost byla věnována samoživitelům i náhradním rodičům, byl zahájen zásadní projekt s Centrem paliativní péče a podpořen projekt ochrany dětí před násilím s Centrem Locika.

nadace

Dobrovolnictví v KB

Šestým rokem mohou zaměstnanci Komerční banky čerpat jeden den pracovního volna s náhradou mzdy v rámci posílení společensky odpovědných aktivit v neziskovém sektoru a pomoci tam, kde je potřeba. Dobrovolnický den v roce 2023 využilo 739 zaměstnanců. Těší nás, že se nám opakovaně daří kolegy inspirovat k dobrým skutkům. 

Čerpání dobrovolnického dne mohou zaměstnanci KB propojit s projekty Nadace KB, ale stejně i s jakoukoli neziskovou organizací. Za veškerou dobrovolnickou, materiální i finanční ze srdce děkujeme! Celková částka z charitativních sbírek a benefičních akcí dosáhla téměř 2,4 milionu Kč. Děkujeme!

Každoročně pomáháme společně se zaměstnanci Skupiny KB. Srdeční záležitost je grantový program Nadace KB určený zaměstnancům Skupiny KB, kteří se ve svém volném čase podílí na dobrovolnických aktivitách v neziskovém sektoru. Projekty těchto zaměstnanců, zaměřené na rozvoj občanské společnosti zejména v oblasti rodina a děti, mohou být podpořeny částkou až 100 000 Kč. Během letních měsíců se do nadace sešlo celkem 22 žádostí neziskových organizací z nichž hodnotící komise složená z řad zaměstnanců a dlouhodobých příznivců nadace doporučila k podpoře 12 z nich. 

Děkujeme, že pomáháte s námi. 🧡

„Během uplynulého čtvrtstoletí se nadace podílela na zlepšování kvality života rodin i jednotlivců. Přispěla na projekty neziskových organizací a pomohla lidem s nelehkým životním osudem. Za dobu svého působení podpořila téměř 1600 projektů a rozdělila více než 250 milionů korun. Přeji nadaci, aby si i nadále držela své čestné místo mezi těmi nejlepšími tuzemskými firemními nadacemi, aby stále byla vyhledávaným partnerem těch, kteří v neziskové sféře působí. Věřím, že ve své nové éře s novým názvem a vizuální identitou bude i nadále rozdávat radost těm nejpotřebnějším.“ říká předseda správní rady Nadace Komerční banky a předseda představenstva Komerční banky Jan Juchelka