Upozornění na podvodné e-maily 7. 7. 2021

Vážení klienti,
chtěli bychom vás upozornit na novou hrozbu. Některým klientům Komerční banky přišly v nedávné době podvodné e-maily, které se tváří jako jakási důležitá notifikace. Po kliknutí na odkaz je uživatel přesměrován na podvodnou stránku, jejíž adresa se snaží navodit dojem, že se jedná o stránky KB.

7. 7. 2021 17:00

Na odkaz neklikejte a tento email smažte! Komerční banka oznámení tohoto typu nerozesílá. Doporučujeme vám neotevírat žádné emaily z neznámého zdroje, neklikat na neznámé odkazy v nich uvedené a nevyplňovat přihlašovací údaje včetně vkládání vašeho certifikátu pro internetové bankovnictví. U podobných emailů také doporučujeme kontrolovat adresu odesílatele a řídit se dalšími pokyny z bezpečnostního desatera.

Zjistěte víc o tom, jak můžete chránit svůj počítač.

Podvodný email
Podvodný email

Pokud jste podobný e-mail dostali, otevřeli ho, případně klikli na odkaz v něm, neprodleně kontaktujte naši Klientskou linku internetového bankovnictví na tel: 955 551 552 nebo nám napište na mojebanka@kb.cz.

Vaše Komerční banka, a.s.