Vážení klienti,

chtěli bychom vás upozornit na novou hrozbu. Některým klientům Komerční banky přišly v nedávné době podvodné e-maily, které se tváří jako jakási důležitá výzva k aktualizaci našich aplikací. Po kliknutí na odkaz je uživatel přesměrován na podvodnou stránku, kde má sdělit svá citlivá data a přístupové údaje.

Na odkaz neklikejte a tento e-mail smažte! Komerční banka oznámení tohoto typu nerozesílá a aktualizaci dat touto formou samozřejmě nevyžaduje. Doporučujeme vám neotevírat žádné e-maily z neznámého zdroje, neklikat na neznámé odkazy v nich uvedené a nevyplňovat přihlašovací údaje či údaje o platební kartě. U podobných e-mailů také doporučujeme kontrolovat adresu odesílatele a řídit se dalšími pokyny z bezpečnostního desatera.

Zjistěte víc o tom, jak můžete chránit svůj počítač

Pokud jste podobný e-mail dostali, otevřeli ho, případně klikli na odkaz v něm, neprodleně kontaktujte naši Klientskou linku internetového bankovnictví na tel: 955 551 552 nebo nám napište na mojebanka@kb.cz.

Vaše Komerční banka, a.s.