Upozornění na podvodné emaily - říjen 2021

Vážení klienti,
chtěli bychom vás upozornit na novou hrozbu. Některým klientům Komerční banky přišly v nedávné době podvodné e-maily, které se tváří jako jakási důležitá výzva k aktualizaci dat. Po kliknutí na odkaz je uživatel přesměrován na podvodnou stránku, která se snaží navodit dojem, že se jedná o stránky KB. Na této stránce jsou pak po klientech vyžadovány citlivé údaje jako například informace o platební kartě.

15. 10. 2021 16:00

Na odkaz neklikejte a tento email smažte! Komerční banka oznámení tohoto typu nerozesílá a aktualizaci dat touto formou samozřejmě nevyžaduje. Doporučujeme vám neotevírat žádné emaily z neznámého zdroje, neklikat na neznámé odkazy v nich uvedené a nevyplňovat přihlašovací údaje či údaje o platební kartě. U podobných emailů také doporučujeme kontrolovat adresu odesílatele a řídit se dalšími pokyny z bezpečnostního desatera.

Podvodný email

Zjistěte víc o tom, jak můžete chránit svůj počítač.

Pokud jste podobný e-mail dostali, otevřeli ho, případně klikli na odkaz v něm, neprodleně kontaktujte naši Klientskou linku internetového bankovnictví na tel: 955 551 552 nebo nám napište na mojebanka@kb.cz.