Akcionáři Komerční banky, a.s. a stanovy

Struktura akcionářů podle podílu na základním kapitálu k 31. březnu 2024

Největší akcionáři Komerční banky, a.s.

60.4%

Société Générale S. A.

39.6%

Ostatní

Z celkového základního kapitálu banky ve výši 19 004 926 000 Kč (190 049 260 ks akcií o jmenovité hodnotě 100 Kč) je v majetku Société Générale S.A. 60,35 %.

K 31. březnu 2024 měla Komerční banka 74 415 akcionářů, z toho 68 023 byly fyzické osoby z České republiky.