Akcionáři Komerční banky, a.s.
Struktura akcionářů podle podílu na základním kapitálu k 31. březnu 2019

60,4 %

Société Générale S. A.

39,6 %

Ostatní

Z celkového základního kapitálu banky ve výši 19 004 926 000 Kč (190 049 260 ks akcií o jmenovité hodnotě 100 Kč) je v majetku Société Générale S.A. 60,35 %.

K 31. prosinci 2019 měla Komerční banka 50 462 akcionářů, z toho 45 360 byly fyzické osoby z České republiky.

Stanovy společnosti