Hospodářské výsledky ke dni 30. 6. 2018

Komerční banka dnes oznámila své neauditované konsolidované výsledky za první pololetí roku 2018.
Celkové výnosy klesly o 1,5 % na 15,4 miliardy Kč. Čisté úrokové výnosy, jež tvoří největší část celkových výnosů, byly meziročně vyšší o 3,7 %, díky nárůstu objemu vkladů a úvěrů, a rovněž nárůstu tržních úrokových sazeb, který přispěl k navýšení výnosů z reinvestování depozit. I přes zvýšení počtu zákazníků a jejich aktivit byly čisté poplatky a provize meziročně nižší o 1,5 %. Čistý zisk z finančních operací poklesl o 29,4 %, což se čekalo, neboť srovnávací základna byla zvýšená silnou aktivitou klientů v oblasti zajišťování v loňském roce, v souvislosti s ukončením intervencí ČNB.

2. 8. 2018 7:00

Pravidelné provozní náklady stouply o 1,7 %1 na 7,5 miliardy Kč, v důsledku nárůstu personálních nákladů a odpisů, zatímco správní náklady byly meziročně nižší. Celkové vykázané provozní náklady, včetně jednorázových položek z letosního i minulého roku, slabě poklesly o 0,3 % na 7,6 miliardy Kč.

Kvalita úvěrového portfolia zůstala výborná díky příznivé fázi ekonomického cyklu. Dobrá disciplína klientů při splácení, spolu s úspěšným vymáhacím procesem KB umožnila mimořádnou situaci čistého rozpuštění opravných položek k úvěrům ve výši 0,4 miliardy Kč.

Čistý zisk náležející akcionářům KB bez jednorázových položek dosáhl 6,8 miliardy Kč, tedy téměř stejné výše (-0,7 %) jako v první polovině roku 2017.

KB zaznamenala několik jednorázových položek v první polovině letošního i loňského roku2. Při započtení těchto jednorázových položek byl vykázaný čistý zisk náležející akcionářům KB meziročně nižší o 12,3 % na 6,8 miliardy Kč.

Úvěry klientům se zvýšily o 4,2 % na 624,8 miliardy Kč3. Z toho úvěry na bydlení (poskytované společnostmi KB a Modrá pyramida) se zvýšily o 5,9 % a spotřebitelské úvěry (poskytované společnostmi KB a ESSOX) rostly o 5,8 %. Úvěry podnikům byly větší o 3,4 %. Vklady klientů stouply meziročně o 4,6 % na 806,6 miliardy Kč.4 Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 5,5 % na 165,9 miliardy Kč.

Kapitálová přiměřenost dosahovala silných 18,1 %, přičemž podíl jádrového Tier 1 kapitálu na rizikově vážených aktivech dosahoval 17,5 %.

“Výsledky první poloviny byly podpořeny lepšími úrokovými výnosy a výborným výsledkem v oblasti nákladů rizika. Zvládli jsme navýšit objem úvěrů podnikatelským klientům, přestože tržní dynamika v tomto segmentu spíše zklamala. Tempo úvěrů na bydlení bylo před oznámením nových regulací centrální bankou stálé.”

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB

“Během druhého čtvrtletí jsme s programem KB Change upravili naše strategické směřování. Začali jsme s prvními organizačními změnami, které zlepší naší efektivitu a schopnost rychleji zavádět technologické inovace ve prospěch našich klientů. Právě jsme oslavili otevření nové budovy centrály v Praze-Stodůlkách, která vytváří prostor pro efektivní spolupráci týmů, plně soustředěných na řešení jednotlivých vyvíjejících se potřeb klientů. Ve zbytku roku pak mimo jiné ustavíme nové agilní týmy, otevřeme řadu „profi“ poboček pro podnikatele a představíme relevantní nové služby našim klientům.”

K 30. červnu měla KB 48 205 akcionářů (meziročně více o 1 981), z toho 42 879 byly fyzické osoby z České republiky (nárůst o 1 843). Podíl strategického akcionáře, banky Société Générale, zůstal nezměněn na 60,4 %, zatímco minoritní akcionáři měli 39,0 % a KB držela 0,6 % vlastních akcií.

------

Po vyloučení následujicích jednorázových položek (vliv před zdaněním): v první polovině 2017: přecenění budovy centrály ve výši (negativní, tj. vyšší náklady) 242 milionů Kč; a v první polovině 2018 vytvoření restrukturalizační rezervy na optimalizaci poboček ve výši (negativní, tj. vyšší náklady) 295 milionů a rozpuštění rezervy na korporátní služby ve výši (pozitivní, tj. nižší náklady) 193 milionů Kč. Po zahrnutí těchto jednorázový položek celkové provozní náklady klesly o 0,3 % na 7,6 miliardy Kč.

2 První pololetí 2017: přecenění a prodej budov centrály s pozitivním čistým dopadem ve výši 896 milionů Kč. První pololetí 2018: finalizace kupní ceny za bývalý podíl KB ve společnosti Cataps s pozitivním čistým dopadem ve výši 82 milionů Kč, vytvoření restrukturalizační rezervy s negativním čistým dopadem 238 milionů Kč a rozpuštění rezervy na korporátní služby s čistým pozitivním dopadem ve výši 156 milionů Kč.

3 Bez kolísavých reverzních repo operací s klienty, ale včetně dluhopisů vydaných klienty KB a držených Bankou. Při zahrnutí reverzních repo operací úvěrování vzrostlo o 3,3 % na 635,2 miliardy Kč.

4 Bez kolísavých repo operací s klienty. Při zahrnutí repo operací celkový objem “Závazků vůči klientům” narostl o 6,4 % na 832,0 miliardy Kč.

Hospodářské výsledky